„Szlak Maryjny – Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Mariazell – Częstochowa” – realizacja projektu

Już od czerwca 2007 rozpoczyna się realizacja projektu „Szlak Maryjny – Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Mariazell – Częstochowa”, któremu partneruje Powiat Chrzanowski.

„Szlak Maryjny – Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Mariazell – Częstochowa” –  realizacja projektu

Z inicjatywy Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „ Na Bursztynowym Szlaku” z Lanckorony oraz partnerów współtworzących „Szlak Maryjny” uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 47 898,54 zł na projekt pn.: „Wytyczenie i oznakowanie na obszarze Małopolski ponadregionalnego szlaku tematycznego stanowiącego część Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej „Szlak Maryjny” Częstochowa – Mariazell (Austria) przebiegającej przez tereny Polski i Austrii”.
Z terenu Powiatu Chrzanowskiego deklaracje partnerstwa oraz wkład własny zaoferowały: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gmina Trzebinia i Gmina Alwernia. Organem odpowiedzialnym za realizację projektu w woj. małopolskim jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, natomiast wykonawcami są oddziały PTTK w Częstochowie, Krakowie i Zawierciu oraz Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” z Lanckorony.
Idea Szlaku Maryjnego odpowiada idei dróg św. Jakuba, tj. szlaków przeznaczonych dla pątników indywidualnych bądź nielicznych grup, bez wzglądu na wyznanie i narodowość, którzy pragną doświadczyć wewnętrznej przemiany duchowej.
Szlak Maryjny ma być szlakiem pieszo-rowerowym, poprowadzonym po istniejących już szlakach oraz szlakiem drogowym. Składać się będzie z trasy głównej, a także dodatkowych pobocznych pętli obejmujących te sanktuaria maryjne, które nie zostały uwzględnione w projekcie głównej trasy.
Główna trasa Szlaku Maryjnego na odcinku polskim ,tj. od Częstochowy do Zakopanego wynosi 323 km przy czym w woj. śląskim 102,5 km., w woj. małopolskim 220,5 km natomiast trasy boczne 86 km.
Według dotychczasowych uzgodnień trasa główna Szlaku Maryjnego przebiegać będzie przez sanktuaria w Żarkach, Skarżycach, Podzamczu, Jaroszowcu, Płokach, Paczółkowicach, Czernej. Natomiast pętle poprowadzone będą do sanktuariów w Mstowie, Mrzygłodzie, Biskupicach oraz Trzebini.
Trasa boczna przechodząca przez teren Powiatu Chrzanowskiego wynosi 44,2 km i przebiegać będzie przez: Płoki – Trzebinię – zalew Chechło – Pogorzyce – Wygiełzów – Mętków – Podłęże.

 

Na trasie Szlaku Maryjnego znajdować się będzie: 19 sanktuariów w tym 17 maryjnych, 6 zabytkowych kościołów drewnianych oraz zespoły architektury drewnianej w Lanckoronie i Wygiełzowie, a także w dziewięciu miejscowościach ważniejsze obiekty architektury obronnej.

 


W dalszej części działań związanych z projektem przewidziane jest:

  • oznakowanie wizualne szlaku (tabliczki, drogowskazy, tablice informacyjne),
  • wykreowanie profesjonalnego produktu turystycznego,
  • zorganizowana i skoordynowana promocja i informacja turystyczna,
  • rozbudowa infrastruktury turystycznej – punktów przystankowych,
  • miejsc noclegowych i gastronomicznych,
  • wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie rozwoju szlaków i produktów turystycznych, jak i gospodarki społecznej.

Uczestnictwo Powiatu Chrzanowskiego w podjętej realizacji projektu przyczyni się zapewne do poprawy warunków pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, a tym samym zwiększenia dochodów z turystyki dla mieszkańców i przedsiębiorców w rejonie trasy, rozwoju idei gospodarki społeczno - krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania.