Już widać efekty !

Zarząd Powiatu w Chrzanowie poprzez sukcesywne prowadzenie prac termomodernizacyjnych w placówkach będących własnością powiatu skutecznie realizuje politykę ekonomiczną i ekologiczną prowadzącą do redukcji kosztów utrzymania budynków.

Już widać efekty !

Dzięki temu rozpoczęte w ubiegłych latach prace remontowo-budowlane w Zespole Szkół w Libiążu doczekały się finału. W roku 2006 w szkołę zainwestowano kwotę w wysokości 216 000,00 zł. Nastąpiła wówczas wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ślusarka stalowa zastąpiona została aluminiową. W hali zamontowano również nowe siedziska poliamidowe. Kolejnym etapem były prace remontowe wykonane w 2007 r. Zgodnie z planem wykonano remont dachu. Pokrycie dachowe zostało ocieplone płytami styropianowymi laminowanymi papą, wykonano też nową warstwę papy termozgrzewalnej oraz wymieniono rynny i rury spustowe. Łączna wartość robót wyniosła 162 000,00 zł. Dodatkowo w budynku administracyjnym ZS w Libiążu nastąpiła wymiana stolarki okiennej na łączną wartość 33 000,00 zł.  

 

  

 

 

  

 

 Również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie dobiegają końca prace remontowe. Nowa siedziba Urzędu Pracy systematycznie dostosowywana jest dla potrzeb petentów oraz pracowników. Większy od poprzedniego budynek oraz jego dobra lokalizacja zapewniają nie tylko komfort pracy, ale przede wszystkim ułatwiają załatwianie spraw przez klientów urzędu.  W chwili obecnej dobiegają końca prace termomodernizacyjne, została wykonana izolacja termiczna ścian wraz z pokryciem ich tynkiem akrylowym. W ramach zaplanowanych robót przewidziano również budowę parkingu. Całkowity koszt zadania wynosi 196 000,00 zł.
Warto dodać, że w najbliższym czasie tj. w czerwcu 2007 w budynku PUP przewidziany jest montaż dźwigu osobowego, który umożliwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się po placówce. Koszt przedsięwzięcia to 140 000,00 zł.

 


 

 

 

 

Kolejną inwestycją realizowaną przez Zarząd Powiatu w Chrzanowie jest wykonanie  remontu w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini. W najbliższym czasie nastąpi docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi oraz pokrycie ich tynkiem akrylowym. Ponadto zostanie wykonana termoizolacja przeciwwilgociowa piwnic budynku. Koszt inwestycji wynosi 324 000,00 zł.
Wykonane prace zredukują koszty utrzymania niniejszej placówki edukacyjnej, a jednocześnie wpłyną na poprawę estetyki budynku.