Seminarium Informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013

24 maja 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się Seminarium informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013.

Seminarium Informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013

Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Krakowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.

Szkolenie prowadziła doradca ROEFS Pani Emilia Płaskocińska. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział wzięli przedstawiciele gmin, starostwa, jednostek oświatowych, szpitala oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.
Uczestnikom seminarium przekazano podstawowe informacje z zakresu pozyskiwania środków z EFS w nowym okresie programowania, przybliżono ogólne warunki aplikowania o środki z EFS. Omówiono formy wsparcia dla projektodawców, zasady kwalifikowalności kosztów w projektach finansowanych z EFS oraz podstawy prawne, wytyczne do projektów, jak również dokumenty konkursowe.
Po zakończeniu części merytorycznej seminarium odbył się panel dyskusyjny. Każdy z uczestników mógł indywidualnie skorzystać z doradztwa z zakresu planowanych projektów.