MAMY 66 SUPER SZKÓŁ!

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z przyjemnością informuje o zakończeniu etapu podpisywania umów ze szkołami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w projekcie „Super Szkoła”.

MAMY 66 SUPER SZKÓŁ!

Umowy podpisało 66 szkół, w tym:

  • 10 z powiatu olkuskiego
  • 12 z powiatu oświęcimskiego
  • 26 z powiatu chrzanowskiego
  • 13 z powiatu wielickiego
  • 5 z powiatu myślenickiego

Podpisane umowy opiewają łącznie na kwotę 7.500.000,00 zł.
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie przyznało najwyższe dotacje spośród wszystkich instytucji realizujących projekty w ramach konkursu nr 8/2.1a/2006 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej!
Wszelkie aktualne informacje o projekcie „Super Szkoła” znajdują się na stronie Organizatora: www.tozch.edu.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.