Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Integracja trzech powiatów wchodzi w kolejny etap

1 czerwca w Centrum Kultury w Olkuszu, odbyło się forum samorządowców  poświęcone rozwojowi powiatów Małopolski Zachodniej i integracji z resztą województwa. Udział wzięli w nim starostowie chrzanowski, olkuski i oświęcimski.
Integracja trzech powiatów wchodzi w kolejny etap
Debata byłą częścią II Targów Przedsiębiorczości i Pracy Małopolski Zachodniej. Obecny na spotkaniu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa przedstawił prezentację multimedialną o Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 określającym zadania priorytetowe, na które zostaną przeznaczone unijne pieniądze. Wystąpienie to wywołało żywą dyskusję, bowiem według osi priorytetowej „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego” większość środków ma być przeznaczana na drogi regionalne, podczas gdy potrzeby powiatów koncentrują się głównie nadrogach lokalnych.
Według członka Zarządu Województwa wyjściem z sytuacji ma być składanie wspólnych projektów przez powiaty Małopolski Zachodniej, co zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania.
 zdjecie2
Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak poruszył sprawę poprawy komunikacji w regionie, co może przełożyć się na wzrost liczby turystów odwiedzających atrakcyjne przecież tereny zachodniej części województwa. Jako jeden z priorytetów uznano uruchomienie trasy dla szynobusów, która połączy powiaty oświęcimski i chrzanowski z Krakowem.
zdjecie3
Uczestnicy doszli do wniosku, że konieczne jest stworzenie lobbingu na rzecz regionu tak, aby stał się on w równym stopniu konkurencyjny jak inne części Małopolski. Przypomniano, że duża część naszych powiatów należała do Województwa Katowickiego i to utrudniło pełną integrację.
Starostowie zgodnie postanowili, że podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby Małopolska Zachodnia stała się regionem atrakcyjnym, przyjaznym dla turystów, inwestorów i miejscem gdzie mieszkańcom po prostu dobrze się żyje.
zdjecie4