Wymień dowód osobisty na nowy

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2007r.upływa ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe.
Znaczy to, że od 1 stycznia 2008r. stare dokumenty tracą ważność.

Wymień dowód osobisty na nowy

Osoby, które nie dokonały wymiany nie będą mogły m.in.: załatwić formalności w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, sprzedać lub kupić mieszkania oraz dokonać innych potrzebnych czynności urzędowych i prawnych.
Pobranie Wniosku o wydanie oraz odbiór dowodu osobistego dokonuje się osobiście u właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organu gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z  zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z  nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej
  osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego – 30 zł;
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w  związek małżeński;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 

Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane.


Czas oczekiwania na dowód wynosi około miesiąca.

 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
 • Dowód osobisty  wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony (bezterminowo),
 • W razie zagubienia lub utraty dowodu osobistego należy złożyć nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty podlega wymianie, w ciągu 14 dni, jeśli zmieniliśmy miejsce zamieszkania lub nazwisko.

 

Miejsca w Powiecie Chrzanowski gdzie dokonuje się wymiany dowodów:

 

Gmina Chrzanów
Urząd Miejski w Chrzanowie
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
al. Henryka 30 – Pałac Ślubów
tel.  (032) 75-85-192
tel.  (032) 75-85-193.194
fax. 623-33-43
e-mail: ewlud@chrzanow.pl


Gmina Libiąż
Urząd Miejski w Libiążu
Wydział Spraw Obywatelskich
Ul. Działkowa 1
Tel. centrala (032) 627-13-11, wew.232

 

Gmina Trzebinia
Urząd Miasta w Trzebini
Referat spraw meldunkowych i dowodów osobistych
ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3
Tel. 32 61-21-505
e-mail: ewidencja.ludnosci@um.trzebinia.pl

 

Gmina Alwernia
Urząd Miejski w Alwerni
Referat Ogólno-administracyjny i spraw obywatelskich
Ul. Gęsikowskiego 7
pok. 102
tel. (012) 283 11 15 w. 309 
e-mail:mpierzynka@alwernia.pl

 

Gmina Babice
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Krakowska 56
pokój 113
tel.(032) 613 40 13 w.62