Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wymień dowód osobisty na nowy

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2007r.upływa ostateczny termin wymiany starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe.
Znaczy to, że od 1 stycznia 2008r. stare dokumenty tracą ważność.

Wymień dowód osobisty na nowy

Osoby, które nie dokonały wymiany nie będą mogły m.in.: załatwić formalności w urzędach, odebrać listu poleconego na poczcie, wziąć kredytu bankowego, sprzedać lub kupić mieszkania oraz dokonać innych potrzebnych czynności urzędowych i prawnych.
Pobranie Wniosku o wydanie oraz odbiór dowodu osobistego dokonuje się osobiście u właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organu gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z  zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z  nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej
  osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego – 30 zł;
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w  związek małżeński;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 

Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane.


Czas oczekiwania na dowód wynosi około miesiąca.

 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
 • Dowód osobisty  wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony (bezterminowo),
 • W razie zagubienia lub utraty dowodu osobistego należy złożyć nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty podlega wymianie, w ciągu 14 dni, jeśli zmieniliśmy miejsce zamieszkania lub nazwisko.

 

Miejsca w Powiecie Chrzanowski gdzie dokonuje się wymiany dowodów:

 

Gmina Chrzanów
Urząd Miejski w Chrzanowie
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
al. Henryka 30 – Pałac Ślubów
tel.  (032) 75-85-192
tel.  (032) 75-85-193.194
fax. 623-33-43
e-mail: ewlud@chrzanow.pl


Gmina Libiąż
Urząd Miejski w Libiążu
Wydział Spraw Obywatelskich
Ul. Działkowa 1
Tel. centrala (032) 627-13-11, wew.232

 

Gmina Trzebinia
Urząd Miasta w Trzebini
Referat spraw meldunkowych i dowodów osobistych
ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3
Tel. 32 61-21-505
e-mail: ewidencja.ludnosci@um.trzebinia.pl

 

Gmina Alwernia
Urząd Miejski w Alwerni
Referat Ogólno-administracyjny i spraw obywatelskich
Ul. Gęsikowskiego 7
pok. 102
tel. (012) 283 11 15 w. 309 
e-mail:mpierzynka@alwernia.pl

 

Gmina Babice
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Krakowska 56
pokój 113
tel.(032) 613 40 13 w.62