Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konferencja Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

5 lipca w siedzibie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej przy ul. Woynarowskiej 1 odbyła się konferencja na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Konferencja Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

W spotkaniu uczestniczyli min. Wicemarszałek Roman Ciepiela, odpowiedzialny w zarządzie województwa za wdrażanie PO „Kapitał Ludzki”, Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – Instytucji Pośredniczącej w realizacji programu, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Adam Potocki, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Uryga.

 


Wicemarszałek Ciepiela rozpoczął swoją prezentację od przedstawienia sytuacji na rynku pracy w Małopolsce za rok 2006. Zauważono pozytywne zmiany w wykształceniu mieszkańców, przybywa osób z dyplomem wyższych uczelni. Niestety często te osoby wyjeżdżają za granicę. Marszałek zaakcentował potrzebę poprawy szkolnictwa zawodowego, którego oferta jest często niedostosowana do potrzeb rynku pracy. Z prezentacji wynika, że województwo ma najniższą stopę bezrobocia w kraju 11,4%. Na uwagę zasługuje wskaźnik przedsiębiorczości, który w powiecie chrzanowskim kształtuje się powyżej średniej, 81-100 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców.
Zdaniem Wicemarszałka może być jeszcze lepiej, jeśli samorządy, organizacje pozarządowe, firmy będą potrafiły skorzystać ze środków „Kapitału Ludzkiego”. Program wspiera działania tzw. miękkie, nakierowane na rozwój zasobów ludzkich. Można więc starać się o pieniądze na min. szkolenia dla pracowników, kadry zarządzającej, profilaktykę, promocję stanu zdrowia, wysoką jakość edukacji. Dla województwa małopolskiego pula pieniędzy wynosi 590 mld €.
Drugą prezentację przedstawił Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który omówił szczegółowo, jakie projekty mogą składać 3 grupy podstawowych beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że kapitał ludzki jest nie mniej ważny niż kapitał finansowy i bez odpowiedniego zaangażowania ludzkiego nie jest możliwa żadna inwestycja.

 


Potencjał powiatu i jego działania w obszarze zasobów ludzkich przedstawił Pan Jerzy Kasprzyk, z-ca Dyrektora PUP w Chrzanowie. Okazało się, że bardzo dużo działań, o których mówi Program Operacyjny było lub jest właśnie realizowanych na terenie powiatu. Choćby projekty z zakresu poradnictwa, doradztwa zawodowego czy projekt „Super Szkoła”, o którym mówiła Pani Beata Stępień Wiceprezes TOZCH.
Wnioski po konferencji są dość optymistyczne. Powiat ma potencjał, ma doświadczenie i ma ludzi, którzy wspólnie będą potrafili sięgnąć po unijne pieniądze. Co ważniejsze wstępnie podjęto deklarację o stworzenia partnerstwa między Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej celem wspólnego aplikowania o środki unijne.