Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy, zmiany dyżuru Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny informuje, że od miesiąca lipca 2007 r. rusza Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy prowadzony przez specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

Zajęcia prowadzone będą równolegle w systemie zamkniętym oraz w systemie otwartym. W systemie otwartym, Punkt Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzić będzie nabór do grupy osób stosujących przemoc, spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, kuratorów, Policję lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie. W systemie zamkniętym zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Karnym w Trzebini.


Zainteresowani uczestnictwem w programie powinni kontaktować się z Panią Jolantą Szynowską tel.(032) 624 76 01.


Ponadto zmieniły się dyżury Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego. Od miesiąca lipca br. odbywają się one w każdy czwartek od godz. 15.00 – 17.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, II piętro, pok. 235.
Z kolei od miesiąca czerwca siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Topolowej 16, parter, pok. 29. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 – 20.00, w sobotę od godz. 8.00 – 16.00. Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej: wspieranie osób w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej; udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej; popularyzacja wiedzy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej funkcjonowania rodziny.

 

PCPR rozstrzygnęło także konkurs na realizację zadania publicznego „Utworzenie i działalność poradni dla osób uzależnionych od wszelkich środków psychoaktywnych”. Przyznano środki finansowe w wysokości 10 800,00 zł Chrzanowskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Klub Powściągliwych”.