Informacje o funduszach europejskich dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Nie wiesz od czego zacząć? Jeśli tak, zapraszamy na spotkanie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Informacje o funduszach europejskich dla przedsiębiorców

Celem spotkania jest ustalenie kierunków oraz form współpracy na przyszłość pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami a MISTIA. Tematykę m.in. sposobów pozyskiwania środków finansowych, w tym unijnych przybliży przedstawiciel Punktu Konsultacyjnego przy FRDL MISTIA.


Program:

  1. Programy operacyjne dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013,
  2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny – ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu 2 „Gospodarka regionalnej szansy”,
  3. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka,
  4. Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki m.in. z MARR),
  5. Możliwość udziału w szkoleniach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jeśli chcą Państwo poruszyć temat niewymieniony powyżej prosimy o listę zagadnień.

 

Potwierdzenia udziału w spotkaniu oraz listę zagadnień proszę przesyłać do dnia 7 sierpnia 2007 r., do Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych tel. (032) 625 79 46, 625 79 84, 625 79 36, fax. (032) 625 79 55, e-mail: pfp@powiat-chrzanowski.pl, promocja@powiat-chrzanowski.pl .

 

Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się 9 sierpnia 2007 r. w godzinach od 17.00 do 19.00, na dużej sali konferencyjnej (nr 219) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.


Serdecznie zapraszamy