Dziedzictwo żydowskie nie idzie w zapomnienie

7 sierpnia Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak wziął udział w uroczystościach otwarcia odnowionego cmentarza żydowskiego w Chrzanowie.

Dziedzictwo żydowskie nie idzie w zapomnienie

Prace renowacyjne rozpoczęły się ponad rok temu. Inicjatywa wyszła od Samuela Mandelbauma, który do 1943 roku mieszkał w Chrzanowie. Kiedy po raz pierwszy od czasów wysiedlenia odwiedził ponownie cmentarz postanowił doprowadzić do odrestaurowania miejsca pochówku. Jego działania wsparli Rabin Baruch D.Halberstam i władze Gminy Chrzanów, szczególnie burmistrz Ryszard Kosowski. Ciężar finansowy renowacji przejęli na swoje barki przedstawiciele środowisk żydowskich, gmina z kolei nadzorowała przebieg prac.
W ramach prac odnowiono i umocniono mur otaczający teren cmentarza, poustawiano podupadające macewy i dokonano inwentaryzacji. Na cmentarzu znajdują się dwa odnowione ohele czyli budynki wzniesione nad grobami zasłużonych rabinów. Do dnia dzisiejszego pielgrzymują do nich Żydzi z całego świata. W pierwszym ohelu spoczywa Salomon Buchner syn Mojżesza, wychowanek słynnego Samuela Szmelke z Nikolsburga (Mikulova), od 1796 roku cadyk w Chrzanowie. W drugim spoczywają szczątki rodziny miejscowych cadyków z dynastii Halberstamów. Na cmentarzu znajduje się też zbiorowa mogiła 37 osób, rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku.

 

 

Uroczystość zaszczycili swoim udziałem Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Samuel Mandelbaum z Chrzanower Young Men`s Association, Włodzimierz Kac Prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, poseł na sejm RP Aleksander Chłopek, Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa, przedstawiciele samorządów i środowisk żydowskich niemal z całego świata. Nie zabrakło przedstawicieli placówek dyplomatycznych Izraela, USA i Niemiec. 
Ceremonię prowadził Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali fakt dobrej współpracy różnych środowisk i instytucji, dzięki, której możliwe było tak szybkie i sprawne przeprowadzenie prac renowacyjnych. Nie zabrakło momentów wzruszenia, szczególnie wśród tych, którzy znaleźli groby swych krewnych jak i tych, którzy zostali wysiedleni z miasta w 1943 roku i powrócili do niego dopiero teraz. Przykładem jest Samuel Gutek urodzony w Chrzanowie, który od dwudziestu stu lat co roku przyjeżdża na cmentarz. Otwarcie kirkutu było też okazją do spotkania pokoleń, nie zabrakło młodych osób, które chciały zapoznać się z historią swoich przodków.
 
Jak powiedział Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak „ jest to wydarzenie bezprecedensowe w powojennej historii Chrzanowa. Dziś, kiedy patrzę na nową bramę, zmodernizowane ogrodzenie widzę, że dziedzictwo żydowskie naszego miasta nie poszło w zapomnienie. Co więcej pamięć o naszych wieloletnich sąsiadach nie staje się mrokiem przeszłości lecz między innymi poprzez takie uroczystości jak ta trwa dalej”
 


Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu goście udali się na skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej ze Świętokrzyską, gdzie stoi pomnik upamiętniający powieszenie siedmiu Żydów przez hitlerowców w 1942 roku. W miejscu tym odprawiono kadisz jedną z najważniejszych modlitw, będącą składnikiem wszelkich żydowskich modłów zbiorowych. Na zakończenie wysłuchano koncertu muzyki żydowskiej w Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie.

 

Galeria zdjęć