Bezpłatne szkolenia, staże, dotacje

Kolejne bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych, nowa oferta stażowa, przygotowania zawodowego oraz możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to propozycje Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.


Bezpłatne szkolenia, staże, dotacje

Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Język angielski dla początkujących (dla osób pow. 25 roku życia) – termin zapisów 2.07-31.08.2007
- Obsługa żurawi przenośnych HDS (dla osób pow. 25 roku życia) – zapisy 2.07-24.08.2007
- obsługa kasy fiskalnej (dla osób do 25 roku życia) – zapisy 15.07-21.09.2007
 
Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy:
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – zapisy od 15.06-31.08.2007
- Profesjonalna obsługa komputera i Internetu – zapisy 16.07-17.08.2007
- Szczegółowe informacje o kryteriach udziału i zapisy na szkolenia przyjmowane są  w PUP w Chrzanowie pok. 106, tel. (032) 753 38 71.

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy przygotował nową ofertę stażową i przygotowania zawodowego skierowaną do osób bezrobotnych oraz informuje o możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Pracodawcy mogą z kolei skorzystać z przyuczenia pracownika w ramach umowy stażowej lub przygotowania zawodowego.


Zainteresowani powinni skontaktować się z Wydziałem Instrumentów Rynku Pracy, pok 202, tel. (032) 753 38 61 (62-63).


Wszystkie te inicjatywy są realizowane z programów „Nowa szansa” 1.2 SPO RZL oraz „Kolejna szansa” 1.3 SPO RZL współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.