Darowizna Powiatu Chrzanowskiego na rzecz Gminy Libiąż

Popularny „Skwer Skarbnika” stał się własnością Gminy Libiąż.
Darowizna Powiatu Chrzanowskiego na rzecz Gminy Libiąż

W dniu 7 sierpnia 2007 r. działający w imieniu Powiatu Chrzanowskiego - Zarząd Powiatu w Chrzanowie reprezentowany przez Pana Janusza Szczęśniaka – Starostę Chrzanowskiego oraz Pana Jana Pająka – Członka Zarządu Powiatu dokonał darowizny w formie aktu notarialnego terenu „Skwer Skarbnika” na rzecz Gminy Libiąż.


Teren ten pozostawał w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Libiążu. Jak twierdzi Marcin Idzik Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami - „taki stan prawny jest korzystny dla obu stron. Powiat nie musi już ponosić kosztów utrzymania tego terenu, ani odpowiedzialności za odśnieżanie natomiast gmina Libiąż uzyskuje go nieodpłatnie”.

 

Z uwagi na fakt, że teren jest przeznaczony pod działalność usługową i mieszkaniową wartość gruntu jest relatywnie wysoka 97 800 zł. Ponadto Powiat Chrzanowski zastrzegł, że darowizna jest przeznaczona na urządzenie terenu rekreacyjnego, zielonego. W przeciwnym razie darowizna ulega odwołaniu.