Potrzeba informacji

Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Powiatu Chrzanowskiego potrzebują konkretnych informacji o możliwościach dofinansowania.

Potrzeba informacji

Ze spotkania informacyjnego i szkoleń, które odbyły się w tym tygodniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wynika, że zarówno przedsiębiorcom jak i przedstawicielom organizacji pozarządowych jest potrzebna większa wiedza o środkach unijnych.
 
9 sierpnia miało miejsce spotkanie informacyjne przedstawicieli punktu konsultacyjnego przy FRDL MISTIA z przedsiębiorcami z Powiatu Chrzanowskiego. Pani Zofia Gródek przedstawiła możliwości dofinansowania firm z sektora MŚP. Przedstawiciele firm zwrócili uwagę na to, że brakuje im konkretnych informacji o źródłach finansowania. Ponadto poruszono sprawę samego pisania projektów, szczególnie kto może takie wnioski profesjonalnie przygotować. 
Pan Marcin Kękuś z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki).
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały dotyczące min. ofert szkoleniowych dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy wyrazili chęć kolejnego spotkania, na którym zostaną im przedstawione bardziej szczegółowe informacje.

 

 

Z kolei 6 i 7 sierpnia przy współpracy z Instytutem Spraw Strategicznych odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych. Składało się z części teoretycznej gdzie prowadząca Anna Spurek przedstawiła różnorodność źródeł potencjalnego finansowania kładąc nacisk na partnerstwo projektowe. Część praktyczna miała formę warsztatową. Uczestnicy zapoznali się z formularzami aplikacyjnymi, uczyli się konstruować matrycę logiczną i wypełniali formularze wniosków. 
Na koniec uczestnicy wypełniali ankietę, w której mogli zawrzeć swoje propozycje następnych szkoleń.

Nadmieniamy, że spotkania są efektem współpracy jaką prowadzi Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych z MISTIA i ISS.