Możliwość zakupu samochodu i uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”

Możliwość zakupu samochodu i uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 

  • Wniosek A – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, lub oprzyrządowania samochodu osobowego dla pełnoletniego adresata programu;
  • ADRESAT: pełnoletnia osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na dysfunkcję co najmniej jednej kończyny dolnej, będąca w wieku aktywności zawodowej (kobiety – do 60 r.ż., mężczyźni do 65 r.ż.), posiadająca prawo jazdy kategorii B, zatrudniona lub ucząca się, nie posiadająca wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, nie posiadająca samochodu albo posiadająca samochodów starszy niż 6-cio letni,

 

  • Wniosek A-D – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla niepełnoletniego adresata programu;
  • ADRESAT: jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli wymaga ono rehabilitacji leczniczej a Wnioskodawca posiada prawo jazdy kategorii „B”, nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, nie posiada samochodu albo posiada samochód starszy niż 6-cio letni,

 

  • Wniosek B – dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kat.„B”;
  • ADRESAT: pełnoletnia osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, będąca w wieku aktywności zawodowej (kobiety – do 60 r.ż., mężczyźni do 65 r.ż.), nie posiadająca wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

 

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ramach programu „SPRAWNY DOJAZD” w siedzibie Oddziału Małopolskiego PFRON w terminie do 10 września 2007 r.

 

Szczegółowe informacje na temat programu, wzory formularzy, druków na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl

 

Druki można pobrać także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, pok. 235.

 

Informacje o programie można uzyskać pod numerem telefonu (012) 415 86 35, 415 91 19 wew. 234.