Dyrektorska zmiana warty

23 sierpnia Wicestarosta Adam Potocki wręczył listy gratulacyjne nauczycielom obejmującym funkcje dyrektorskie i odchodzącym dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.

Dyrektorska zmiana warty

W imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki gratulacje i podziękowania wraz z pamiątkowymi albumami „Najcenniejsze Zabytki pod patronatem UNESCO” otrzymali odchodzący z funkcji dyrektorowie: Pan Janusz Makuch dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, Pani Lucyna Pitala dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini, Pani Maria Machowska dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chrzanowie.
 
Wicestarosta dziękował za lata pracy, poświęcenia i zaangażowania. „ Kierowanie oświatą nie jest rzeczą łatwą – stwierdził Adam Potocki wręczając listy gratulacyjne nowym dyrektorom – jest to duża odpowiedzialność. Oczekujemy od państwa dobrej organizacji pracy, zdolności menedżerskich, czyli zarządzania personelem oraz umiejętności stworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy”.

 

Na stanowiskach kierowniczych będą mieli okazję się sprawdzić: Pani Mariola Matecka, która pokieruje pracą Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie, Pan Marek Łazicki nowy dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini piastujący dotąd funkcję wicedyrektora, Pani Bożena Bierca, która obejmie rządy w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.
 
Listy gratulacyjne odebrali też dyrektorowie placówek, którzy pozostają na swoich stanowiskach: Pani Mirosława Piotrowska – dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, Pan Mariusz Wacławek – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie i Pani Irena Fudała – dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebini.

 

Galeria zdjęć