Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

TOZCh w Chrzanowie realizuje nowy projekt dla młodzieży

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej rozpoczęło realizację projektu „Inwestujmy w młodzież – to się opłaca”.

TOZCh w Chrzanowie realizuje nowy projekt dla młodzieży

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków własnych TOZCh w Chrzanowie.
Jego celem jest aktywizacja rozwoju intelektualnego młodzieży, poprzez ułatwienie im dostępu do nowych form edukacji, pozwalających wyposażyć ich w nową wiedzę i umiejętności.

 

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży z gmin: Babice, Alwernia, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia w wieku do 24 lat:

  1. zamieszkałej na obszarach wiejskich, a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych,
  2. pochodzącej z rodzin korzystających ze świadczeń opieki społecznej,
  3. niepełnosprawnej,
  4. pochodzącej z rodzin patologicznych,
  5. bezrobotnej.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie dwóch kursów:

  • „Kurs języka angielskiego z elementami języka ekonomicznego, administracyjnego  i prawniczego” – 60 godz. dyd.,
  • „Grafika komputerowa i budowa stron www” – 60 godz. dyd.

oraz dodatkowo dla uczestników w/w kursów trzech 1- dniowych szkoleń:

  • „Automotywacja”,
  •  „Metody poszukiwania pracy oraz formy i rodzaje zatrudnienia”,
  • „Źródła pozyskiwania funduszy na dalszą edukację – przegląd programów stypendialnych i instytucji przyznających stypendia”

 

Udział w kursach i szkoleniach jest bezpłatny!

Ze względu na charakter realizowanego wsparcia kurs języka angielskiego odbywać się będzie w trzech 15-osobowych grupach, zakończony egzaminem sprawdzającym, podobnie jak kurs grafiki komputerowej i budowy stron www, zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz przygotowaniem strony www przez każdą z grup. Uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa w kursach!


Zajęcia odbywać się będą w trakcie tygodnia, w godzinach popołudniowych.

 

Zgłoszeń do udziału w Projekcie należy dokonać w biurze Projektu przy ul. J.Woynarowskiej w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie od 03 do 10 września 2007 roku.

 

Czas realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 grudnia 2007 roku.