TOZCh w Chrzanowie realizuje nowy projekt dla młodzieży

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej rozpoczęło realizację projektu „Inwestujmy w młodzież – to się opłaca”.

TOZCh w Chrzanowie realizuje nowy projekt dla młodzieży

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków własnych TOZCh w Chrzanowie.
Jego celem jest aktywizacja rozwoju intelektualnego młodzieży, poprzez ułatwienie im dostępu do nowych form edukacji, pozwalających wyposażyć ich w nową wiedzę i umiejętności.

 

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży z gmin: Babice, Alwernia, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia w wieku do 24 lat:

  1. zamieszkałej na obszarach wiejskich, a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych,
  2. pochodzącej z rodzin korzystających ze świadczeń opieki społecznej,
  3. niepełnosprawnej,
  4. pochodzącej z rodzin patologicznych,
  5. bezrobotnej.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie dwóch kursów:

  • „Kurs języka angielskiego z elementami języka ekonomicznego, administracyjnego  i prawniczego” – 60 godz. dyd.,
  • „Grafika komputerowa i budowa stron www” – 60 godz. dyd.

oraz dodatkowo dla uczestników w/w kursów trzech 1- dniowych szkoleń:

  • „Automotywacja”,
  •  „Metody poszukiwania pracy oraz formy i rodzaje zatrudnienia”,
  • „Źródła pozyskiwania funduszy na dalszą edukację – przegląd programów stypendialnych i instytucji przyznających stypendia”

 

Udział w kursach i szkoleniach jest bezpłatny!

Ze względu na charakter realizowanego wsparcia kurs języka angielskiego odbywać się będzie w trzech 15-osobowych grupach, zakończony egzaminem sprawdzającym, podobnie jak kurs grafiki komputerowej i budowy stron www, zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz przygotowaniem strony www przez każdą z grup. Uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa w kursach!


Zajęcia odbywać się będą w trakcie tygodnia, w godzinach popołudniowych.

 

Zgłoszeń do udziału w Projekcie należy dokonać w biurze Projektu przy ul. J.Woynarowskiej w pokoju nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie od 03 do 10 września 2007 roku.

 

Czas realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 grudnia 2007 roku.