Możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń dla NGO z Powiatu Chrzanowskiego

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk, Hope in the Community i Valdocco Fundation zapraszają organizacje pozarządowe na międzynarodową konferencję „Championing neighbourhoods - ZWYCIĘSKIE SĄSIEDZTWO” - 8-9 października 2007 Wawel, Centrum Wystawowo-Konferencyjne, Kraków.

Możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń dla NGO z Powiatu Chrzanowskiego

Cel i obszar tematyczny konferencji:
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń z działalności NGO poprzez:

  • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i uczestnictwo we wspólnych programach europejskich,
  • pokonywanie nierówności ekonomicznych,
  • zwiększenie znaczenia NGO na rynku regionalnym.

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG IIIC – GROW. Ma za zadanie wspieranie organizacji pozarządowych (NGO) w Małopolsce poprzez wymianę doświadczeń z innymi organizacjami z krajów europejskich.

Uczestnictwo w konferencji pozwoli na nawiązanie kontaktów z partnerami projektu (Wielka Brytania, Hiszpania), prezentację własnej działalności oraz dyskusję nad rolą i znaczeniem NGO w regionie.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

08.10.2007, poniedziałek

 

10.00-12.00 - Rejestracja
11.00-13.00 - Sesja posterowa
13.00-14.30 - Sesja plenarna - przewidywany udział przedstawicieli m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Urzędu Marszałkowskiego
14.30-15.00 - Przerwa na kawę
15.00-17.00 - Referaty i wystąpienia – przewidywane referaty m.in. na temat możliwości pozyskania funduszy strukturalnych dla NGO w latach 2007-2013
17.00-18.00 - Uroczysta kolacja

 

09.10.2007, wtorek

10.00-12.00 - Warsztaty dla NGO prowadzone przez partnerów projektu Championing Neighbourhoods
12.00-13.00 - Zakończenie konferencji
13.00-14.00 – Obiad

 

Zgłaszanie udziału:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy NGO do czynnego udziału oraz prezentacji swojej działalności podczas konferencji. Prosimy o przesyłanie propozycji plakatów przedstawiających działalność NGO (2 strony formatu A4) na adres organizatorów lub pocztą elektroniczną na adres: lca@min-pan.krakow.pl do dnia 10.09.2007.
Materiały zostaną wydrukowane i wystawione w formie plakatów podczas konferencji.
Zapraszamy również do zgłaszania propozycji wystąpień ściśle związanych z tematyką konferencji.
Prosimy o rejestrowanie się na stronie: www.min-pan.krakow.pl/pbs
lub przesyłanie zgłoszenia faksem (+48) (012) 63 22 245

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

Kontakt:
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN
ul.Wybickiego 7
31-261 Kraków
dr Joanna Kulczycka
lca@min-pan.krakow.pl
tel/fax: (+48) (12) 632 22 45
mgr Renata Koneczna
rkoneczna@min-pan.krakow.pl
tel/fax: (+48) (12) 632 22 45