Pozwolenie na budowę Centrum Studiów Europejskich podpisane

10 września Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak podpisał pozwolenie na budowę na inwestycję, dzięki której Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej zmieni się w nowoczesny ośrodek szkoleniowy z bazą noclegową, gastronomiczną i  rekreacyjno-sportową.

Pozwolenie na budowę Centrum Studiów Europejskich podpisane

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, w której władaniu są te tereny planuje stworzyć ośrodek dydaktyczny dla studentów polskich i zagranicznych. W ramach projektu istniejące obiekty mają zostać dostosowane do współczesnych funkcji, w szczególności dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zmieniona infrastruktura techniczna z klimatyzacją, wentylacją, oświetleniem i wyposażeniem w środki audiowizualne stworzy nowy standard oferowanych usług.