Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

20 września b.r. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się Targi Przedsiębiorczości Pracy i Edukacji.

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Chrzanowskiego – Janusz Szczęśniak w obecności Dyrekcji PUP - Barbary Babijczuk i Jerzego Kasprzyka.

Targi odwiedziło około 2000 osób bezrobotnych, którym łącznie przedstawionych zostało 1700 miejsc pracy. Swoje oferty zaprezentowało kilkunastu Pracodawców, 3 Agencje zatrudnienia oraz Powiatowe Urzędy Pracy z Chrzanowa, Jaworzna, Olkusza, i Oświęcimia.

Jednym z bloków tematycznych targów było kształcenie ustawiczne oraz zawodowe. Osobom zainteresowanym, które do tej pory nie znalazły swojej ścieżki kariery zawodowej, przedstawiono oferty szkół wyższych i instytucji zajmujących się problematyką kształcenia ustawicznego i zawodowego dla dorosłych.

Bezrobotni planujący otworzyć własną działalność gospodarczą mieli możliwość zapoznania się z warunkami otrzymania dotacji z Urzędu Pracy oraz bezpośrednich konsultacji z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Dodatkowo mogły skorzystać z porady osób, które otrzymały pomoc na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pacy i odniosły sukces. Na targach osobiście zaprezentowało się 6 Przedsiębiorców oraz przedstawiono galerię ze zdjęciami kilkunastu firm uruchomionych w wyniku przyznania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

  

Po raz pierwszy na targach poruszono problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zostało zorganizowane spotkanie informacyjne, w którym udział wzięło Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Krakowa. Ponadto w charakterze ekspertów wystąpił Dyrektor PCPR Zbigniew Kozub oraz Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – Mariusz Fedak. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób niepełnosprawnych oraz kilku pracodawców.  Ze względu na duże zainteresowanie zarówno ze strony osób bezrobotnych jak i pracodawców tego typu działania będą kontynuowane w przyszłości.