Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Informujemy, że PUP w Chrzanowie dysponuje środkami na przyznanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą powinny się zgłosić z wypełnionym wnioskiem wraz z załącznikami oraz biznesplanem. Ci, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku bądź z biznesplanem mogą zgłosić się do PUP, gdzie zostanie im udzielona pomoc w tym zakresie.

Kwota dotacji, o jaką może się starać osoba bezrobotna wynosi 11 tys zł.

 

Z kolei pracodawcy mogą starać się o środki na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Warunkiem otrzymania refundacji jest utrzymanie utworzonego stanowiska pracy, jak również poziomu zatrudnienia z dnia złożenia wniosku przez okres dwóch lat.

Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy wynosi 11 tys zł.

 

Zapraszamy do składania wniosków.
Zespół ds. Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości
tel. 32 75 33 851, 852, e-mail: przedsiebiorczosc@pup-chrzanow.pl