Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie rozpoczął działalność

Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak i Wicestarosta Adam Potocki uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie rozpoczął działalność

Najpierw zabrzmiało uroczyste Gaudeamus igitur odśpiewane przez chór Żaby pod dyrekcją Władysława Bialika. Później Prezes UTW w Chrzanowie, Lucyna Kozub – Jentys, przywitała zaproszonych gości. A było ich sporo – gospodarze powiatu, Starosta Janusz Szczęśniak i Wicestarosta Adam Potocki, przedstawiciele Akademii Pedagogicznej w Krakowie, która objęła Uniwersytet patronatem - prof. AP, dr hab. Bożena Muchacka - Dziekan Wydziału Pedagogicznego, profesor Mirosław J. Szymański — dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz dr Zofia Szarota. Przybyli również przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Uryga, Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, Bogusław Mąsior – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni, dyrektorzy szkół działających w powiecie, przedstawiciele innych instytucji i wielu, wielu innych szacownych gości, których nie sposób wymienić z nazwiska.
Najliczniejszą grupę stanowili słuchacze UTW – 140 osób!

  
Goście gratulowali przedsięwzięcia, zarówno Stowarzyszeniu jak i władzom Powiatu Chrzanowskiego podkreślając jednocześnie wagę działań podejmowanych na rzecz osób, które po osiągnięciu tzw. trzeciego wieku chcą być aktywne i uczestniczyć na równych prawach w życiu społeczeństwa lokalnego.
Historię powstania Uniwersytetu przybliżył zebranym Wicestarosta Adam Potocki. Następnie wybrani słuchacze otrzymali z rąk Starosty i Wicestarosty indeksy. Ślubowanie pierwszego rocznika poprowadziła Starościna I roku, Wanda Budek.


Po tym jak chór Żaby zaśpiewał trzy optymistyczne pieśni, zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego Lęki i niepokoje pokolenia 60+, wygłoszonego przez dr Zofię Szarotę. Pierwsze zajęcia odbyły się już w poniedziałek 8 października.

 

 

Rozkład zajęć UTW

Wykłady w I semestrze

UTW