Konkurs o tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs adresowany do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. Mogą w nim wziąć udział przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą rozpoczęli nie później niż 30 czerwca 2006 r. a także młodzi, dopiero rozwijający się przedsiębiorcy - którzy nie ukończyli 32 roku życia, bez względu na termin rozpoczęcia działalności gospodarczej. W obydwóch grupach nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: usługi, handel, produkcja. Zostanie również przyznane jedno wyróżnienie w kategorii MIKRO dla najmniejszych mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył  500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.

Spośród wszystkich kandydatów wyłoniony zostanie laureat zdobywca tytułu - Mikroprzedsiębiorca Roku 2007.
Nominacji do konkursu mogą dokonywać jedynie instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość i zrzeszające mikroprzedsiębiorców.
Termin składania zgłoszeń w III edycji konkursu upływa 27 października br.
Pula nagród w konkursie wynosi 140.000 zł
Podział nagród w konkursie MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2007
Główna - tytuł MIKROPRZEDSIĘBIORCY ROKU 2007, nagroda pieniężna oraz pakiet promocyjny z przeznaczeniem na /do wyboru/:
1. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. sprzęt na potrzeby rozwoju mikroprzedsiębiorstwa
3. promocję
Kategoria GŁÓWNA:
3 wyróżnienia w grupach:
HANDEL
PRODUKCJA
USŁUGI
z przeznaczeniem na /do wyboru/:
1. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. sprzęt na potrzeby rozwoju mikroprzedsiębiorstwa
3. promocji
Kategoria BEGINNERS dla dopiero rozwijających się przedsiębiorców - którzy nie ukończyli 32 roku życia, bez względu
na termin rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej.
3 wyróżnienia w grupach:
HANDEL
PRODUKCJA
USŁUGI
z przeznaczeniem na /do wyboru/:
1. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. sprzęt na potrzeby rozwoju mikroprzedsiębiorstwa
3. promocję
MIKRO kategoria dla najmniejszych mikroprzedsiębiorców, którzy:
zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył  500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu
Na cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla wszystkich wyróżnionych mikroprzedsiębiorców
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

www.kronenberg.org.pl
 
Ideą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja mikroprzedsiębiorczości oraz zachęcanie inwestorów do wspomagania mikroprzedsiębiorców. Założeniem konkursu jest nie tylko zachęcenie do zakładania małych firm, ale również prezentowanie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Popularyzacja i promowanie mikropożyczek i innych instrumentów mikrofinansowych jest skutecznym narzędziem stymulacji rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie przyczynia się do ograniczenia ubóstwa. Umożliwienie korzystania z usług finansowych najuboższym pobudza ich aktywność oraz sprzyja wzrostowi świadomości ekonomicznej w społeczeństwie.