Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 6 listopada 2007 roku o godzinie 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, na dużej Sali narad /219/ odbędzie się spotkanie inauguracyjne Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.


PLAN POSIEDZENIA:

1.  Powitanie zebranych przez władze powiatu.
2. Przedstawienie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2007 – 2013.
3. Podziękowania dla członków Rady, która zakończyła kadencję 2003 – 2007.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady kadencji 2003 – 2007    Sprawozdania z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2003 – 2007.
5. Wybór prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2007 – 2013.
   •  Wybór przewodniczącego.
   •  Na wniosek przewodniczącego wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza.
6.  Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady.
7.  Dyskusja i wolne wnioski.