Zapraszamy na konsultacje!

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaprasza na bezpłatne usługi doradcze dla podmiotów z terenu Powiatu Chrzanowskiego zainteresowanych pozyskiwaniem środków z EFS.

Zapraszamy na konsultacje!

Pierwszy  z dyżurów doradczych prowadzony przez doradcę Regionalnego Ośrodka EFS, odbędzie się w dniu 29 października w siedzibie starostwa (ul. Partyzantów 2, pokój 304) w godzinach od 12.00 do 16.00 .

 

Celem tego działania jest ułatwienie kontaktu potencjalnych projektodawców z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego przy Instytucie Studiów Strategicznych z siedzibą w Krakowie.

 

Doradztwo obejmować będzie swoim zakresem zagadnienia związane z:
• kreowaniem pomysłów na projekty społeczne możliwe do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• przygotowaniem projektów oraz wniosków,
• opracowaniem budżetów.

 

Z usługi mogą skorzystać wszyscy, którzy mają osobowość prawną (przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego).

 

Osoby chcące umówić się na spotkanie są zobowiązane do wypełnienia załączonej poniżej karty zgłoszeniowej usługi doradczej do dnia 25 października 2007. Wypełnione formularze proszę przesyłać na adres promocja@powiat-chrzanowski.pl. Ze względu na ograniczenia czasowe decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Bliższych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pod numerem telefonicznym 032/ 625-79-36. Zainteresowanych zapraszamy również na stronę internetową Regionalnego Ośrodka EFS  www.krakow.roefs.pl

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy