Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pomysł na dyżur doradczy zdaje egzamin

Pierwsze osoby skorzystały już bezpłatnych konsultacji dot. wniosków unijnych, jakie odbyły się 29 października w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie z inicjatywy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.

Pomysł na dyżur doradczy zdaje egzamin

Konsultacje prowadził Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych Pan Tomasz Otko.
Doradztwo obejmowało:
- zagadnienia związane z kreowaniem pomysłów na projekty społeczne możliwe do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przygotowanie projektu oraz wniosku aplikacyjnego
- opracowanie budżetu i biznes planu.


Pomoc w postaci konsultacji skierowana jest bezpośrednio do projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS. Z usługi mogli skorzystać wszyscy, którzy mają osobowość prawną (przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego).

 

Pierwszymi klientami, którzy skorzystali z usługi doradczej byli:
- Dom Pomocy Społecznej w Płazie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
- Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie pod koniec listopada. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku. Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi liderami życia społecznego. Przy ich pomocy powstało i otrzymało wsparcie 1711 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a z doradztwa skorzystało już 53,5 tys. klientów. Ośrodki udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Do obszarów ich szczególnego zainteresowania należy rynek pracy i edukacja.

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług.