Pomysł na dyżur doradczy zdaje egzamin

Pierwsze osoby skorzystały już bezpłatnych konsultacji dot. wniosków unijnych, jakie odbyły się 29 października w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie z inicjatywy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.

Pomysł na dyżur doradczy zdaje egzamin

Konsultacje prowadził Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych Pan Tomasz Otko.
Doradztwo obejmowało:
- zagadnienia związane z kreowaniem pomysłów na projekty społeczne możliwe do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przygotowanie projektu oraz wniosku aplikacyjnego
- opracowanie budżetu i biznes planu.


Pomoc w postaci konsultacji skierowana jest bezpośrednio do projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS. Z usługi mogli skorzystać wszyscy, którzy mają osobowość prawną (przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego).

 

Pierwszymi klientami, którzy skorzystali z usługi doradczej byli:
- Dom Pomocy Społecznej w Płazie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
- Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie pod koniec listopada. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku. Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi liderami życia społecznego. Przy ich pomocy powstało i otrzymało wsparcie 1711 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a z doradztwa skorzystało już 53,5 tys. klientów. Ośrodki udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Do obszarów ich szczególnego zainteresowania należy rynek pracy i edukacja.

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług.