Zmiany w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 6 listopada 2007r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zebranych powitał Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego Pan Adam Potocki, który podziękował odchodzącym członkom Rady  za ich pracę w kadencji 2003-2007. Następnie Pani Halina Nowak ustępująca przewodnicząca Rady przedstawiła raport z działalności Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2003 – 2007.


W kolejnej części obrad dokonano przedstawienia nowopowstałego składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2007-2011 oraz wyboru prezydium Rady. Ogółem głosów przewodniczącą Rady kadencji 2007 – 2011 została Pani Józefa Skalniak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Wiceprzewodniczącą Rady Pani Krystyna Godyń – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chrzanowie natomiast Sekretarzem Pani Ewelina Pytlak – Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie.
Dalsza część obrad przebiegła w sposób tradycyjny tj. poprzez dyskusję i wnioski.


Obecny skład Rady:
1. Józefa Skalniak – przewodnicząca
2. Krystyna Godyń – wiceprzewodnicząca
3. Ewelina Pytlak – sekretarz
4. Dorota Ignacyk
5. Bronisław Gaweł