Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Metamorfoza multimedialna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jest kolejną placówką edukacyjną w powiecie chrzanowskim, która uzyskała dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.

Metamorfoza multimedialna

Cykl wyjazdów do kina, warsztaty fotografii cyfrowej i dziennikarskie, szkolenia dla nauczycieli to nie jedyne atrakcje, jakie realizowane są w ramach projektu Metamorfoza multimedialna.


Projekt przygotowany przez „trzebiński ekonomik” zyskał uznanie Fundacji Rozwoju Kina w Krakowie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 879 złotych. Nadmieniamy, że środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działania objęte projektem skierowane są do uczniów i nauczycieli Liceum Profilowanego we współpracy z Technikum Nr 1.


O celach „metamorfozy” mówi Pani Maria Lida Mendela – koordynator projektu -Wprowadzając w życie „Metamorfozę multimedialną” mieliśmy nadzieję na zmiany w  westii bardziej twórczego stosowania mediów elektronicznych. Infrastruktura techniczna dostępna w szkole może być wykorzystana bardziej intensywnie i  fektywnie do nauki. Szkoła w czerwcu zakupiła specjalistyczny program do tworzenia kursów learningowych WBT Express Pro. W związku z tym 3-dniowy, zorganizowany w ramach projektu kurs „Jak tworzyć kursy learningowe” pozwoli na jego efektywne wykorzystanie, z korzyścią dla uczniów.

Projekt niesie korzyści nie tylko dla uczniów - Nauczyciele zdobyte doświadczenie i wiedzę już przekazują uczniom, którzy staną się współautorami szkoleń do nauczania  na odległość, ale to właśnie młodzi ludzie pomogą nauczycielowi przełamywać bariery w zastosowaniu e-learningu w nauczaniu. Wpłynie to znacznie na wzrost wiedzy przekazywanej uczniom za pośrednictwem Internetu oraz wzrost umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. – twierdzi Pani Mendela - Uczeń, który będzie współtworzył opracowywanie pomocy dydaktycznych do nauczania i  wspomagania nauczania na odległość, sam nie będzie miał oporów do korzystania z tej formy nauki teraz  jak  i  w przyszłości.

Doświadczenia nabyte w korzystaniu z środków multimedialnych będą procentować przez całe życie. Udział w warsztatach fotograficznych, filmowych i dziennikarskich umożliwi pasjonatom tej sztuki zrewidować swoją wiedzę i umiejętności w konfrontacji z profesjonalistami. Chętniej i częściej będą sięgać po kamerę cyfrową, aparat i inne wytwory techniki cyfrowej. Swoim przykładem będą „zarażać” innych.
Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wszystkim tym wysiłkom, kiedyś za parę lat powiat chrzanowski będzie mógł pochwalić się uznanym filmowcem, fotografem czy innym artystą, którego drogę do sławy zainspirowała „Metamorfoza multimedialna”.

 

Stan realizacji projektu na początek listopada
- 400 uczestników projektu / docelowo 560 / skorzystało z  seansów filmowych w kinie Sokół w Trzebini, Kijów i IMAX  w Krakowie / plus darmowe dojazdy PKP/
- Zrealizowano 30 godzin / docelowo 42 godziny/ zajęć warsztatowych z fotografii cyfrowej, filmu i dziennikarstwa
- Naklejono kody kreskowe na ok. 10000 pozycji dostępnych w bibliotece /książki, CD, DVD/. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, znacznie przyspieszono proces komputeryzacji katalogów bibliotecznych. Dzięki przekształceniu biblioteki szkolnej w nowoczesne centrum dydaktyczno-informacyjne Uczniowie nabędą umiejętności „poruszania się” w skomputeryzowanych bibliotekach i mediatekach.
- Na ukończeniu strona WWW Szkolnego Centrum Informacji
- Powiększono zbiór biblioteczny Szkolnego Centrum Informacji o 700 zł/docelowo z projektów uninych 3700 zł/
- 15 nauczycieli, realizując założoną w projekcie ideę „szkoły uczącej się” ukończyło 3 dniowe szkolenie „Jak tworzyć kursy e-learningowe w narzędziu WBTExpres
- 29 października 40 uczestników projektu wyruszyło spod szkoły autokarem w Beskid Śląski, realizując hasło przewodnie „w obiektywie i fotografii o charakterze edukacyjnym - zdjęcia i filmy w plenerz, a ponadto wyprawa do studia filmów rysunkowych w Bielsko-Biała zwiedzanie studia, wykład na temat animacji. Wycieczka ma być uzupełnieniem warsztatów fotograficznych, filmowych i dziennikarskich. 
- Ogłoszono konkurs fotograficzny – "Ocalmy od zapomnienia"
- Ogłoszono konkurs filmowy – "To nas kręci"
- Ogłoszono konkurs literacki – "Ja i moje media"
Rozstrzygniecie konkursów nastąpi w styczniu, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.