Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego

W dniu 29 listopada 2007 roku w godzinach 12.00 – 16.00 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie (ul. Partyzantów 2, pokój 304) odbędą się bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców.

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego

Dyżur będzie pełniła p. Zofia Gródek Konsultant Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTIA) w Krakowie.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi są zobowiązane do wypełnienia karty zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej i przesłania jej w terminie do 27 listopada faksem na nr tel. 032/625-79-55 lub na e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Funduszy Pozabudżetowych na nr tel. 032/625-79-36 lub na e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl .

 

Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obejmującym:

• podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków),
• informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. instytucji leasingowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych),
• informacje na temat środków pomocowych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,
• informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych programów dostępnych na rynku.

 

Punkt Konsultacyjny przy FRDL MISTIA w Krakowie
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 012-633-9800, 012-633-8285
www.mistia.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Serdecznie zapraszamy