Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak i Wicestarosta Adam Potocki uczestniczyli  w uroczystym Dniu Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego

W restauracji „Nowa” pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odebrali od władz Powiatu szczere życzenia dalszej wytrwałości i zaangażowania w wykonywaną pracę oraz gratulacje za sukcesy.
W uroczystości uczestniczyli również członek Zarządu Pan Jan Pająk oraz Przewodniczący  Komisji Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej Pan Leszek Kowalski.

 

Pracownicy szczególnie wyróżniający się otrzymali z rąk Starostów Powiatu pamiątkowe dyplomy. Za rzetelne wykonywanie obowiązków, profesjonalizm, życzliwość i zaangażowanie uhonorowano: Panią Ewę Michalak, Panią Marię Kowalówka, Panią Annę Boduch - Syc, Panią Agatę Malik - Sanocką oraz Panią Dominikę Pająk.
  
Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego (zapis w ustawie o pomocy społecznej "dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego" - art. 21, ust. 4) jest dla pracowników służb społecznych okazją do zwrócenia uwagi na trud ich pracy oraz znaczenie tych służb dla społeczeństwa.
Jest to ważna data w kalendarzu nie tylko każdego pracownika socjalnego, ale również wszystkich osób, które zajmują się pomocą społeczną.