Organizacje i przedsiębiorcy korzystają z dyżurów doradczych

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie we współpracy z ROEFS przy Instytucie Studiów Strategicznych w Krakowie i MISTIA w Krakowie prowadzi cykl bezpłatnych konsultacji dla zainteresowanych podmiotów.

Organizacje i przedsiębiorcy korzystają z dyżurów doradczych

Kolejny już z dyżurów doradczych prowadzony przez Tomasza Otko Doradcę Regionalnego Ośrodka EFS, odbył się w dniu 3 grudnia w siedzibie starostwa (ul. Partyzantów 2, pokój 304) w godzinach od 11.00 do 15.00 .

Tym razem z usług skorzystali pracownicy Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

- Chcemy starać się o dofinansowanie na projekt adresowany do bezrobotnych kobiet. Pragniemy aktywizować je, żeby aktywnie poszukiwały pracę oraz podnosiły swoje umiejętności. - mówi Pani Agnieszka Bogusz z libiąskiego OPS - Zdając sobie sprawę, że wiele potencjalnych beneficjentek jest matkami w ramach projektu postaramy się zorganizować opiekę nad dziećmi. Taki dyżur pozwala nam uzyskać konkretne informacje z pierwszej ręki bez konieczności dojazdu np. do Krakowa.
Przypominamy, że celem konsultacji jest nie tylko doradztwo ale i ułatwienie kontaktu potencjalnych projektodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego przy Instytucie Studiów Strategicznych z siedzibą w Krakowie.
 
Doradztwo obejmować będzie swoim zakresem zagadnienia związane z:
• kreowaniem pomysłów na projekty społeczne możliwe do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• przygotowaniem projektów oraz wniosków,
• opracowaniem budżetów.
 
Z usługi mogą skorzystać wszyscy, którzy mają osobowość prawną (przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego). 
 
Najbliższy dyżur doradczy planowany jest w styczniu przyszłego roku. Jego termin zostanie ogłoszony na naszej stronie internetwoej wraz z formularzem do pobrania. Bliższych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pod numerem telefonicznym 032/ 625-79-36. Zainteresowanych zapraszamy również na stronę internetową Regionalnego Ośrodka EFS  www.krakow.roefs.pl

 

 

Z kolei dla przedsiębiorców dyżur pełniła Pani Zofia Gródek Konsultant Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTIA) w Krakowie.

 

Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obejmującym:

• podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków),
• informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. instytucji leasingowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych),
• informacje na temat środków pomocowych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,
• informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych programów dostępnych na rynku.

 

Termin najbliższego spotkania dla przedsiębiorców zostanie wyznaczony w styczniu.

 

Punkt Konsultacyjny przy FRDL MISTIA w Krakowie
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 012-633-9800, 012-633-8285
www.mistia.org.pl