Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Organizacje i przedsiębiorcy korzystają z dyżurów doradczych

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie we współpracy z ROEFS przy Instytucie Studiów Strategicznych w Krakowie i MISTIA w Krakowie prowadzi cykl bezpłatnych konsultacji dla zainteresowanych podmiotów.

Organizacje i przedsiębiorcy korzystają z dyżurów doradczych

Kolejny już z dyżurów doradczych prowadzony przez Tomasza Otko Doradcę Regionalnego Ośrodka EFS, odbył się w dniu 3 grudnia w siedzibie starostwa (ul. Partyzantów 2, pokój 304) w godzinach od 11.00 do 15.00 .

Tym razem z usług skorzystali pracownicy Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

- Chcemy starać się o dofinansowanie na projekt adresowany do bezrobotnych kobiet. Pragniemy aktywizować je, żeby aktywnie poszukiwały pracę oraz podnosiły swoje umiejętności. - mówi Pani Agnieszka Bogusz z libiąskiego OPS - Zdając sobie sprawę, że wiele potencjalnych beneficjentek jest matkami w ramach projektu postaramy się zorganizować opiekę nad dziećmi. Taki dyżur pozwala nam uzyskać konkretne informacje z pierwszej ręki bez konieczności dojazdu np. do Krakowa.
Przypominamy, że celem konsultacji jest nie tylko doradztwo ale i ułatwienie kontaktu potencjalnych projektodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego przy Instytucie Studiów Strategicznych z siedzibą w Krakowie.
 
Doradztwo obejmować będzie swoim zakresem zagadnienia związane z:
• kreowaniem pomysłów na projekty społeczne możliwe do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• przygotowaniem projektów oraz wniosków,
• opracowaniem budżetów.
 
Z usługi mogą skorzystać wszyscy, którzy mają osobowość prawną (przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego). 
 
Najbliższy dyżur doradczy planowany jest w styczniu przyszłego roku. Jego termin zostanie ogłoszony na naszej stronie internetwoej wraz z formularzem do pobrania. Bliższych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pod numerem telefonicznym 032/ 625-79-36. Zainteresowanych zapraszamy również na stronę internetową Regionalnego Ośrodka EFS  www.krakow.roefs.pl

 

 

Z kolei dla przedsiębiorców dyżur pełniła Pani Zofia Gródek Konsultant Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTIA) w Krakowie.

 

Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obejmującym:

• podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków),
• informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. instytucji leasingowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych),
• informacje na temat środków pomocowych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,
• informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych programów dostępnych na rynku.

 

Termin najbliższego spotkania dla przedsiębiorców zostanie wyznaczony w styczniu.

 

Punkt Konsultacyjny przy FRDL MISTIA w Krakowie
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 012-633-9800, 012-633-8285
www.mistia.org.pl