Kolejne bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

W dniu 14 stycznia 2008 roku w godzinach 12.00 – 16.00 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie (ul. Partyzantów 2, pokój 304) odbędą się bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców. Zapraszamy !!!

Kolejne bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

Dyżur będzie pełniła p. Zofia Gródek Konsultant Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTIA) w Krakowie.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi są zobowiązane do wypełnienia karty zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej i przesłania jej w terminie do 11 stycznia faksem na nr tel. 032/625-79-55 lub na e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji i Funduszy Pozabudżetowych na nr tel. 032/625-79-36 lub na e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl .

 

Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obejmującym:

• podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków),
• informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. instytucji leasingowych, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych),
• informacje na temat środków pomocowych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,
• informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucji Finansujących oraz innych programów dostępnych na rynku.

 

Punkt Konsultacyjny przy FRDL MISTIA w Krakowie
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 012-633-9800, 012-633-8285
www.mistia.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Serdecznie zapraszamy