Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do 24 miesięcy, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności

Aby otrzymać dotację należy prawidłowo wypełnić wniosek wraz z załącznikami oraz dołączyć Biznesplan.


Środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej pochodzą z EFS w ramach projektów „Nowa szansa” 1.2 SPO RZL i „Kolejna szansa” 1.3 SPO RZL.


Zapraszamy do składania wniosków.

Zespół ds. Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości

tel. 32 75 33 851, 852, e-mail: przedsiebiorczosc@pup-chrzanow.pl