Wizyta Wojewody Małopolskiego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Było konkretnie, merytorycznie, bez zbędnych obietnic i ogólnikowych zdań – tak w skrócie wyglądało spotkanie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera z Zarządem Powiatu i szefami gmin powiatu chrzanowskiego.

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Wizyta miała charakter wstępny. Po krótkiej prezentacji przez Starostę poszczególni szefowie gmin przedstawiali swoje sprawy, w których prosili o pomoc i radę. Oprócz spraw charakterystycznych dla każdej gminy wspólnym tematem było zachęcenie inwestorów i prezentacja ofert inwestycyjnych. W przypadku dwóch gmin Trzebini i Libiąża tereny inwestycyjne to tereny pogórnicze, które wymagają zagospodarowania. W Chrzanowie wciąż są do zagospodarowania tereny przy autostradzie A -4.
Wojewoda dał cenną radę włodarzom gmin i powiatu, co do pozyskiwania inwestorów- jeśli za pierwszym razem nie poczują, że są przez was pożądani i ważni to nie przyjadą drugi raz. Ponadto Jerzy Miller zapewnił samorządowców, że żadna decyzja dotycząca spraw samorządu nie będzie podjęta bez konsultacji, spotkania z zainteresowanymi.


 

 

 

Nie zabrakło pytań o środki unijne ze szczególnym naciskiem na zmiany w prawie budowlanym. Wojewoda uspokoił obecnych, kładąc nacisk na przygotowanie projektów, bowiem nawet jeśli inwestycja nie dostanie dofinansowania w początkowym okresie to jest  szansa, że te środki zostaną pozyskane w późniejszym okresie.
Z kolei interesy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przedstawiła Ewa Potocka – Dyrektor placówki, która należy do jednej z najlepszych w województwie.

 

 


Obecny na spotkaniu poseł Tadeusz Arkit zwrócił uwagę na potrzebę zbilansowania interesów wszystkich gmin powiatu chrzanowskiego i zaprezentowania tego kompleksowego opracowania wojewodzie.
Poruszono też atrakcyjność turystyczną gmin Babice i Alwernia, które leżą na szlaku pomiędzy Krakowem a Oświęcimiem i są dobrym miejscem na turystykę weekendową.
Ponadto zwrócono uwagę na problemy z numerem kierunkowym (032) i odbiorem programu 3 TVP z ośrodka z Krakowa.

Na koniec spotkania ustalono, że bardziej szczegółowe rozmowy w/w poruszonych obszarach odbędą się już w Krakowie, gdzie zostaną zaproszone poszczególne gminy powiatu.
 
To moje pierwsze tak konkretne i rzeczowe spotkanie z wojewodą – te słowa Starosty Janusza Szczęśniaka najlepiej oddają charakter prowadzonych rozmów, które na pewno będą miały dalszy ciąg.