Gratulacje dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Już po raz drugi Dyrektor szpitala Ewa Potocka odebrała 30 stycznia certyfikat jakości dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na lata 2007 – 2010.

Gratulacje dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dostanie takiej akredytacji nie jest łatwe, bowiem trzeba było spełnić około 200 wymogów wymaganych w procedurze certyfikacyjnej. Chodziło mi.n. o sposób zarządzania zasobami ludzkimi, respektowanie praw pacjenta, standard usług medycznych. Cały szpital został szczegółowo, można powiedzieć „od deski do deski” skontrolowany przez wizytatorów, którzy sprawdzali nie tylko stan techniczny, ale i rozmawiali z personelem i pacjentami.
Jak podkreśla Dyrektor Ewa Potocka zdobyte wcześniej certyfikaty i uprawnienia tylko pomogły i uwiarygodniły szpital jako placówkę zasługującą na akredytację.
Jak mówi Jerzy Henning, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – w całej Małopolsce tylko 4 szpitale mają taki certyfikat, w skali kraju to 65 ośrodków.
Nadmieniamy, że chrzanowski szpital już od kilku lat należy do najlepszych w województwie i na pewno będzie chciał ten poziom utrzymać.