Powiat chrzanowski przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów likwidujących bariery dla niepełnosprawnych

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z obszarów B i D na rok 2008.

Powiat chrzanowski przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów likwidujących bariery dla niepełnosprawnych

Uchwałą nr 30/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. r. Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła nowy tekst jednolity „Programu wyrównywania różnic między regionami” , jednocześnie uchwałą tą zawiesiła realizację tego Programu w obszarze „C” i przywróciła jego realizację w obszarach „B” i „D”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Powiat chrzanowski prowadzi nabór wniosków w ramach obszarów:

  1. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizator programu (samorząd powiatowy)
  2. obszaru Dna likwidację barier transportowych - realizator programu (samorząd powiatowy)

 

Szczegółowe informacje, dokumenty do pobrania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce Programy PFRON/ Program wyrównywania różnic między regionami.

 

Wypełnione formularze wniosków należy składać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów w pokoju 304 (III piętro) do dnia 3 marca 2008 r. !!!!


Odpowiedzialny za realizację Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Odpowiedzialny za realizację Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Osoby do kontaktu:
Paulina Sośnierz, tel. 032/ 625 79 84, e-mail: pfp@powiat-chrzanowski.pl
Aleksandra Rabiej, tel. 032/ 625 79 36, e-mail: pfp@powiat-chrzanowski.pl