Wspólnie po unijne pieniądze

Powiat chrzanowski podpisał porozumienie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej, na mocy, którego mają być prowadzone wspólne działania na rzecz rozwoju edukacji i pozyskiwania na ten cel środków unijnych.

Wspólnie po unijne pieniądze

Szczególny nacisk położony będzie na rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz szkolnictwa wyższego zawodowego. Jeśli jednak chcemy się rozwijać potrzebne są na to fundusze i to wcale niemałe. Edukacja, jeśli ma być prowadzona dobrze, profesjonalnie i efektywnie kosztuje. Dlatego też Powiat chrzanowski i TOZCH chcą wspólnie aplikować o dofinansowanie ze środków unijnych na projekty edukacyjne. Szczególnie z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, który daje możliwość wsparcia wielu inicjatyw edukacyjnych. Partnerstwo jest potrzebne choćby z tego względu, że podczas przyznawania dotacji w pierwszej kolejności są brane pod uwagę wnioski oparte na partnerstwie, współpracy różnych podmiotów.

 

 

 

 

 

Jak mówi Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski – Mamy dobre doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Towarzystwem. Liczę, że podpisanie tego porozumienia pozwoli nam działać jeszcze bardziej efektywniej i przełoży się na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej szkół i placówek Powiatu i Towarzystwa.

 

 


Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zadecydowali o podpisaniu porozumienia. - Panuje zgoda, że aby pozyskiwać środki na edukację należy działać wspólnie i szukać partnerów. Przypomnę tu projekt „Super Szkoła”, jako powiat nie bylibyśmy w stanie przekazać środków w takiej wysokości na organizację dodatkowych zajęć w szkołach. Ze współpracy z TOZCH skorzystali więc wszyscy – podkreślił Adam Potocki Wicestarosta.
Teraz kiedy są ramy formalne pozostaje zakasać rękawy i zacząć pracę.