Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wspólnie po unijne pieniądze

Powiat chrzanowski podpisał porozumienie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej, na mocy, którego mają być prowadzone wspólne działania na rzecz rozwoju edukacji i pozyskiwania na ten cel środków unijnych.

Wspólnie po unijne pieniądze

Szczególny nacisk położony będzie na rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz szkolnictwa wyższego zawodowego. Jeśli jednak chcemy się rozwijać potrzebne są na to fundusze i to wcale niemałe. Edukacja, jeśli ma być prowadzona dobrze, profesjonalnie i efektywnie kosztuje. Dlatego też Powiat chrzanowski i TOZCH chcą wspólnie aplikować o dofinansowanie ze środków unijnych na projekty edukacyjne. Szczególnie z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, który daje możliwość wsparcia wielu inicjatyw edukacyjnych. Partnerstwo jest potrzebne choćby z tego względu, że podczas przyznawania dotacji w pierwszej kolejności są brane pod uwagę wnioski oparte na partnerstwie, współpracy różnych podmiotów.

 

 

 

 

 

Jak mówi Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski – Mamy dobre doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Towarzystwem. Liczę, że podpisanie tego porozumienia pozwoli nam działać jeszcze bardziej efektywniej i przełoży się na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej szkół i placówek Powiatu i Towarzystwa.

 

 


Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zadecydowali o podpisaniu porozumienia. - Panuje zgoda, że aby pozyskiwać środki na edukację należy działać wspólnie i szukać partnerów. Przypomnę tu projekt „Super Szkoła”, jako powiat nie bylibyśmy w stanie przekazać środków w takiej wysokości na organizację dodatkowych zajęć w szkołach. Ze współpracy z TOZCH skorzystali więc wszyscy – podkreślił Adam Potocki Wicestarosta.
Teraz kiedy są ramy formalne pozostaje zakasać rękawy i zacząć pracę.