Informacja o Konkursach im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Informujemy o rozpoczętych naborach do konkursów „Polski Producent Żywności  2008” oraz „Przedsiębiorczość” zorganizowanych przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Województwo Małopolskie już po raz dziewiąty uczestniczy w Inicjatywie Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”. W tym czasie nominowano do konkursu ok. 50 firm, a szereg z nich odniosło już sukces na arenie ogólnopolskiej.
W celu wyłonienia najlepszych polskich firm do nominacji powołana zostanie Kapituła Konkursowa Województwa Małopolskiego, w której skład wejdą: przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych, mediów oraz specjalistów z dziedziny żywności.


W myśl obowiązującego regulaminu nominacja na szczeblu wojewódzkim jest bezpłatna i daje firmie uprawnienie do udziału w II etapie Konkursu na poziomie ogólnopolskim, w którym opłata konkursowa każdej nominowanej firmy do nagrody wynosi 1 000,00 zł brutto oraz 2 900,00 netto (koszty związane z promocją w ogólnopolskim katalogu firm).
Wręczenie nagród „Polski Producent Żywności 2008” nastąpi we wrześniu podczas Targów POLAGRA – FOOD 2008 w Poznaniu.
Firmy wyróżnione otrzymają prawo do oznakowania swoich wyrobów logo Inicjatywy, które cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród przetwórców jak   konsumentów żywności, a oznaczone nim produkty są wyrobami polskim o najwyższych walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych.


Informacje dotyczące Konkursu  pn. „Przedsiębiorczość”

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu proponuje kontynuację współpracy na rzecz promocji rodzimej przedsiębiorczości.
Konkurs do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość” umożliwia promocję najlepszych polskich firm, a ponadto przyczynia się do rozbudowy struktur społeczeństwa obywatelskiego niezwykle ważnych dla nowoczesnego, demokratycznego państwa.
Samorządy wybierają i zgłaszają najlepszych przedsiębiorców z sześciu umownych branż:(„budownictwo”, „odzież, meble i wyposażenie domu”, „żywność”, „usługi”, „ochrona środowiska naturalnego”, „motoryzacja”), a następnie w drodze decyzji Kapituły Marszałka Województwa wybierani są najlepsi przedsiębiorcy, którzy uzyskują tytuły na szczeblu regionalnym i krajowym. 
Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą organizatorzy rozważają również możliwość nadawania tytułów: „Nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość” natomiast zdobywcy tytułu mogą wykorzystać go we własnych działaniach marketingowych oraz – bez dodatkowych procedur – z prawem pierwszeństwa ubiegać się o Nagrodę w roku następnym.


Udział w I etapie w/w Konkursu jest bezpłatny.
Udział w II etapie Konkursu na poziomie ogólnopolskim wymaga opłaty konkursowej w kwocie 1 200,00 zł netto od każdej nominowanej firmy oraz 2 900,00 zł netto (koszty promocji firmy w ogólnopolskim katalogu).


W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zainteresowanych w/w Konkursami na adres :
pfp@powiat-chrzanowski.pl

 

W konkursie „Polski Producent Żywności 2008” spośród nadesłanych zgłoszeń (formularzy) zostanie wyłonione 5 najciekawszych, najbardziej solidnych firm z Powiatu, a następnie ich zgłoszenia zostaną odesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do w/w konkursu upływa w dniu 15 kwietnia 2008 r.

 

W konkursie „Przedsiębiorczość” spośród nadesłanych zgłoszeń (formularzy) zostaną wytypowane dwa najciekawsze, najbardziej solidne przedsiębiorstwa
z Powiatu, a następnie odesłane do Stowarzyszenia im. Eugeniusz Kwiatkowskiego.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do w/w konkursu upływa w dniu 30 czerwca 2008 r.

 

Formularze oraz regulaminy do w/w konkursów znajdują się na stronie internetowej:
www.ekwiatkowski.poznan.pl – zakładka „Przedsiębiorczość” oraz zakładka „Polski Producent Żywności”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w Konkursach.