Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja o Konkursach im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Informujemy o rozpoczętych naborach do konkursów „Polski Producent Żywności  2008” oraz „Przedsiębiorczość” zorganizowanych przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Województwo Małopolskie już po raz dziewiąty uczestniczy w Inicjatywie Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”. W tym czasie nominowano do konkursu ok. 50 firm, a szereg z nich odniosło już sukces na arenie ogólnopolskiej.
W celu wyłonienia najlepszych polskich firm do nominacji powołana zostanie Kapituła Konkursowa Województwa Małopolskiego, w której skład wejdą: przedstawiciele administracji publicznej, samorządów zawodowych, mediów oraz specjalistów z dziedziny żywności.


W myśl obowiązującego regulaminu nominacja na szczeblu wojewódzkim jest bezpłatna i daje firmie uprawnienie do udziału w II etapie Konkursu na poziomie ogólnopolskim, w którym opłata konkursowa każdej nominowanej firmy do nagrody wynosi 1 000,00 zł brutto oraz 2 900,00 netto (koszty związane z promocją w ogólnopolskim katalogu firm).
Wręczenie nagród „Polski Producent Żywności 2008” nastąpi we wrześniu podczas Targów POLAGRA – FOOD 2008 w Poznaniu.
Firmy wyróżnione otrzymają prawo do oznakowania swoich wyrobów logo Inicjatywy, które cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród przetwórców jak   konsumentów żywności, a oznaczone nim produkty są wyrobami polskim o najwyższych walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych.


Informacje dotyczące Konkursu  pn. „Przedsiębiorczość”

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu proponuje kontynuację współpracy na rzecz promocji rodzimej przedsiębiorczości.
Konkurs do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość” umożliwia promocję najlepszych polskich firm, a ponadto przyczynia się do rozbudowy struktur społeczeństwa obywatelskiego niezwykle ważnych dla nowoczesnego, demokratycznego państwa.
Samorządy wybierają i zgłaszają najlepszych przedsiębiorców z sześciu umownych branż:(„budownictwo”, „odzież, meble i wyposażenie domu”, „żywność”, „usługi”, „ochrona środowiska naturalnego”, „motoryzacja”), a następnie w drodze decyzji Kapituły Marszałka Województwa wybierani są najlepsi przedsiębiorcy, którzy uzyskują tytuły na szczeblu regionalnym i krajowym. 
Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą organizatorzy rozważają również możliwość nadawania tytułów: „Nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość” natomiast zdobywcy tytułu mogą wykorzystać go we własnych działaniach marketingowych oraz – bez dodatkowych procedur – z prawem pierwszeństwa ubiegać się o Nagrodę w roku następnym.


Udział w I etapie w/w Konkursu jest bezpłatny.
Udział w II etapie Konkursu na poziomie ogólnopolskim wymaga opłaty konkursowej w kwocie 1 200,00 zł netto od każdej nominowanej firmy oraz 2 900,00 zł netto (koszty promocji firmy w ogólnopolskim katalogu).


W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zainteresowanych w/w Konkursami na adres :
pfp@powiat-chrzanowski.pl

 

W konkursie „Polski Producent Żywności 2008” spośród nadesłanych zgłoszeń (formularzy) zostanie wyłonione 5 najciekawszych, najbardziej solidnych firm z Powiatu, a następnie ich zgłoszenia zostaną odesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do w/w konkursu upływa w dniu 15 kwietnia 2008 r.

 

W konkursie „Przedsiębiorczość” spośród nadesłanych zgłoszeń (formularzy) zostaną wytypowane dwa najciekawsze, najbardziej solidne przedsiębiorstwa
z Powiatu, a następnie odesłane do Stowarzyszenia im. Eugeniusz Kwiatkowskiego.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do w/w konkursu upływa w dniu 30 czerwca 2008 r.

 

Formularze oraz regulaminy do w/w konkursów znajdują się na stronie internetowej:
www.ekwiatkowski.poznan.pl – zakładka „Przedsiębiorczość” oraz zakładka „Polski Producent Żywności”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w Konkursach.