Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009

Jeśli Twoje dziecko kończy gimnazjum, przeczytaj koniecznie ! Czas najwyższy, aby uczniowie trzecich klas gimnazjów przygotowali się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009

Zobacz pełną ofertę !!!

 

 

Do Rodziców Gimnazjalistów


Szanowni Państwo!


Już niedługo Wasze Córki i Wasi Synowie będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję życiową. Oto bowiem będą musieli zdecydować o wyborze szkoły, a tym samym o dalszej drodze życiowej. To bardzo poważna decyzja, bo jej skutki to nie tylko kilka lat w technikum, liceum czy zasadniczej szkole zawodowej, ale i możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy zgodnej z własnymi oczekiwaniami i dopasowanej do indywidualnych zdolności czy też możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Jeśli decyzja będzie trafna, łatwiej będzie osiągnąć zamierzony cel. Jeśli zaś o wyborze szkoły zdecyduje przypadek, trudniej będzie spełnić swoje oczekiwania.
Aby mogli Państwo pomóc swoim dzieciom w wyborze szkoły, przygotowaliśmy ten informator, w którym znajdą Państwo nie tylko ofertę edukacyjną Powiatu Chrzanowskiego, ale również niezbędne informacje o możliwościach wyboru ścieżki edukacyjnej przez absolwenta gimnazjum, charakterystykę różnych typów szkół czy też zasady rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej.
Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski. Jestem przekonany, że spełni Państwa oczekiwania – zarówno w zakresie wyposażenia i infrastruktury, jak i poziomu nauczania. Powiat Chrzanowski przywiązuje dużą wagę do edukacji młodzieży. W ostatnich latach zostało wykonanych szereg remontów, dzięki czemu, w ramach termomodernizacji budynków, nasze szkoły zyskały nowe okna, elewacje, dachy. Przystępujemy też do wymiany instalacji wewnętrznych po to, by stworzyć uczniom bezpieczne warunki do nauki i pracy. Bardzo ważny jest prawidłowy rozwój fizyczny młodych ludzi. Nowa sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie, hala sportowa przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini to tylko początek inwestycji w obiekty sportowe. Na ukończeniu jest kompleks sportowy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie z boiskiem do piłki nożnej wykonanym ze sztucznej nawierzchni i boiskiem do siatkówki plażowej. Podobny kompleks powstanie przy Zespole Szkół w Libiążu, a przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie - nowa, większa sala gimnastyczna.
Coraz lepsze warunki w szkołach idą w parze z coraz lepszymi wynikami nauczania. Od czasu wprowadzenia tzw. „nowej matury” wyniki naszych szkół plasują się w czołówce Województwa Małopolskiego. Nasi uczniowie świetnie dają sobie radę na renomowanych wyższych uczelniach w kraju i za granicą, nie ustępując w niczym absolwentom szkół z większych ośrodków miejskich, a niejednokrotnie ich przewyższając. Szeroki wachlarz  przedmiotów rozszerzonych w klasach licealnych daje uczniom szansę wyboru klasy zgodnej z własnymi preferencjami, umożliwiającej podjęcie nauki na wymarzonym kierunku studiów. Reagując na potrzeby rynku pracy i we współpracy z pracodawcami otwierane są nowe kierunki kształcenia zawodowego. Coraz większym powodzeniem cieszy się kształcenie  w zawodzie technik górnik. Bardzo popularny jest również zawód technik hotelarstwa. W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie będą mogli kształcić się w nowych zawodach – murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, technik analityk. Szkoły realizują również wiele programów, z udziałem środków unijnych, wzbogacających ofertę nauczania i umożliwiających uczniom rozwój własnej osobowości. O jakości nauczania w naszych szkołach niech świadczy fakt, ze coraz więcej uczniów z powiatów ościennych, w tym z krakowskiego, wybiera szkoły funkcjonujące w Powiecie Chrzanowskim.
Bez wątpienia każdy znajdzie interesującą ofertę, a na każdego gimnazjalistę czeka miejsce w naszych szkołach. Ważne, żeby był to wybór w pełni świadomy.

 

Wicestarosta Adam Potocki

 

Jeśli skończyłeś gimnazjum....

 

Jeśli skończyłeś gimnazjum, masz do wyboru następujące typy szkół:


Zasadnicza szkoła zawodowa
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 2 lub 3 lata (w zależności od wybranego zawodu). Uczeń uczy się przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych. Prócz tego ma jeszcze zajęcia praktyczne, w czasie których poznaje specyfikę pracy w danym zawodzie.
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej może się odbywać również w innym trybie – uczeń, tzw. młodociany pracownik jest zatrudniony w jakimś zakładzie pracy i tam uczy się praktycznie zawodu, natomiast w szkole uczy się przedmiotów teoretycznych.
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin jest zewnętrzny, co oznacza, że zdaje się go przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten można zdawać również w Cechu właściwym dla zawodu. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem uznawany w krajach Unii Europejskiej.
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można kontynuować naukę w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym bądź trzyletnim technikum uzupełniającym.

 

 

 

 

 

Technikum
Nauka w technikum trwa cztery lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczy się teoretycznych przedmiotów zawodowych i ma zajęcia praktyczne. Prócz tego, w cyklu kształcenia odbywa 4-tygodniową praktykę w zakładzie pracy.
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uczeń otrzymuje tytuł technika i Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem uznawany w krajach Unii Europejskiej. Może również przystąpić do egzaminu maturalnego, który jest przepustką na studia.

 

 

 

 

 

Liceum ogólnokształcące
W trzyletnim liceum ogólnokształcącym uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących. W każdej klasie 2-3 przedmioty nauczane są w zakresie rozszerzonym, co pozwala uczniom uczyć się w liceum zgodnie ze swoimi zainteresowaniami . Tzw. umysły ścisłe wybiorą klasy z rozszerzoną matematyką i fizyką a humaniści klasy z rozszerzonym językiem polskim i historią. Wybór jest spory i trzeba się dobrze zastanowić, zanim podejmie się właściwą decyzję. Zmiany zainteresowań po rozpoczęciu nauki w liceum są  możliwe, ale wymagają od ucznia sporo dodatkowej pracy.
Po maturze można kontynuować naukę na studiach wyższych bądź w szkole policealnej.


 

Szansa dla murarzy
Zarząd Powiatu Chrzanowskiego postanowił otworzyć w roku szkolnym 2008/2009 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w zasadniczej szkole zawodowej – klasę kształcącą murarzy.  W tym celu przeznaczył środki finansowe na stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej do kształcenia w tym kierunku. To dopiero początek.
W miarę przybywania chętnych do kształcenia w zawodach związanych z budownictwem, planowane jest otworzenie kształcenia również w takich zawodach jak: betoniarz zbrojarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, posadzkarz, monter izolacji budowlanych, malarz tapeciarz.
Powiatowe Centrum Edukacyjne posiada doskonałe warunki do kształcenia w zawodach potrzebnych w budownictwie.

 

Nowe zawody w szkołach powiatowych
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini - technikum
- technik analityk


Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie – zasadnicza szkoła zawodowa
- murarz
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
- modelarz odlewniczy

 

Zespół Szkół w Libiążu – technikum
- technik obsługi turystycznej

 

Gimnazjalisto, wybierz kierunek studiów!
Gimnazjalisto, wybierz kierunek studiów ? Czy to nie żart? Przecież gimnazjaliści dopiero idą do szkół ponadgimnazjalnych i to chyba za wcześnie, żeby myśleć o studiach. Nic bardziej mylnego! Zreformowany system edukacji wymusza, już przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, określenie, przynajmniej w zarysie, dalszych losów.
Zdecydowanie najbliżej na studia jest absolwentom liceów ogólnokształcących. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że wyższe uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie matury, co oznacza, że nie ma już egzaminów wstępnych. Przy rekrutacji na studia wyższe brane są pod uwagę przedmioty zdawane na maturze w zakresie rozszerzonym. Na przykład większość uczelni medycznych bierze pod uwagę wyniki  egzaminów z biologii, chemii i fizyki zdawanych w zakresie rozszerzonym. Na większości kierunków technicznych wymaga się matury rozszerzonej z matematyki i fizyki.
Żeby szkoła przygotowała ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jakiegoś przedmiotu, uczeń musi wybrać klasę, gdzie ten przedmiot jest nauczany jako rozszerzony. Konkretnie – wybierając klasę liceum z rozszerzoną matematyką i fizyką, uczeń, jeśli jeszcze nie wie, na jakim konkretnie kierunku będzie studiował, to przynajmniej wie, że z tych przedmiotów będzie zdawał maturę na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji wybierze uczelnię techniczną. Jeśli wybierze klasę z rozszerzonym językiem polskim i historią, to zapewne te przedmioty będzie zdawał na maturze w zakresie rozszerzonym, co da mu przepustkę na kierunki humanistyczne.
Jeśli jednak uczeń, który wybrał klasę z rozszerzoną matematyką i fizyką nagle zmieni zainteresowania i zechce studiować np. prawo, będzie musiał zdać maturę w zakresie rozszerzonym z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Niestety, różnice pomiędzy programem podstawowym a rozszerzonym będzie musiał nadrobić we własnym zakresie.
Należy jeszcze pamiętać, że przy rekrutacji na studia wyższe brane są pod uwagę wyniki egzaminu z języka obcego.

 


 

 

Ścieżka edukacyjna

 

Terminarz i kryteria naboru