Akcja ochronnego szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 5 do 19 maja 2008r. na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ochronnego szczepienia lisów

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.


W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:


1) nie wchodzić na teren lasu
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz  Weterynarii w Chrzanowie: (032) 624 15 50.

 

W celu skutecznego i bezpiecznego  przeprowadzania szczepień, prosimy wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i zaleceń.