Etap powiatowy konkursu w ramach projektu " Młoda Małopolska"

26 osób wzięło udział w Powiatowym etapie konkursu w ramach projektu „M.M. – Młoda Małopolska” – Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna, który odbył się 28 kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Etap powiatowy konkursu w ramach projektu " Młoda Małopolska"

Konkurs podzielony był na dwa etapy:
- pisemny, który obejmował test z wiedzy o powiecie chrzanowskim i województwie małopolski
- ustny, podczas którego uczestnik prezentował własny projekt na rzecz młodzieży dla swojego powiatu


Po zmaganiach okazało się, że najwięcej punktów uzyskał Mateusz Mazur z I LO w Chrzanowie, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce. Druga była również uczennica I LO Maria Kurek, z kolei trzecie miejsce zajął Mateusz Witoń z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini.

 

Projekt pn. „M.M. - Młoda Małopolska” - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna jest skierowany do młodzieży klas I i II szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze wszystkich powiatów Małopolski i łączy elementy realizowanych dotychczas przez Województwo Małopolskie przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Proponowana formuła projektu jest systemem promocji postaw proregionalnych i proobywatelskich i ma na celu wdrożenie podejmowanych dotąd działań w sposób systemowy.
Patronat nad Projektem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolski Kurator Oświaty.
 

Projekt przewiduje realizację niżej wymienionych etapów:
I ETAP: Konkurs wiedzy z zakresu edukacji regionalnej realizowany w każdym powiecie, prowadzący do wyłonienia powiatowych przedstawicielstw młodzieży.
II ETAP: Działanie powiatowych przedstawicielstw młodzieży.
III ETAP: Powołanie oraz działalność Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego
IV ETAP: Warsztaty pn. „Przyjazne Regiony w Sercu Europy” dla Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego oraz młodzieży z regionów partnerskich – Kraj Preszowski, Kraj Żyliński, Kraj Związkowy Turyngia, Obwód Lwowski.

 

Galeria zdjęć