Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Etap powiatowy konkursu w ramach projektu " Młoda Małopolska"

26 osób wzięło udział w Powiatowym etapie konkursu w ramach projektu „M.M. – Młoda Małopolska” – Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna, który odbył się 28 kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Etap powiatowy konkursu w ramach projektu " Młoda Małopolska"

Konkurs podzielony był na dwa etapy:
- pisemny, który obejmował test z wiedzy o powiecie chrzanowskim i województwie małopolski
- ustny, podczas którego uczestnik prezentował własny projekt na rzecz młodzieży dla swojego powiatu


Po zmaganiach okazało się, że najwięcej punktów uzyskał Mateusz Mazur z I LO w Chrzanowie, co pozwoliło mu zająć pierwsze miejsce. Druga była również uczennica I LO Maria Kurek, z kolei trzecie miejsce zajął Mateusz Witoń z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini.

 

Projekt pn. „M.M. - Młoda Małopolska” - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna jest skierowany do młodzieży klas I i II szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze wszystkich powiatów Małopolski i łączy elementy realizowanych dotychczas przez Województwo Małopolskie przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Proponowana formuła projektu jest systemem promocji postaw proregionalnych i proobywatelskich i ma na celu wdrożenie podejmowanych dotąd działań w sposób systemowy.
Patronat nad Projektem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolski Kurator Oświaty.
 

Projekt przewiduje realizację niżej wymienionych etapów:
I ETAP: Konkurs wiedzy z zakresu edukacji regionalnej realizowany w każdym powiecie, prowadzący do wyłonienia powiatowych przedstawicielstw młodzieży.
II ETAP: Działanie powiatowych przedstawicielstw młodzieży.
III ETAP: Powołanie oraz działalność Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego
IV ETAP: Warsztaty pn. „Przyjazne Regiony w Sercu Europy” dla Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego oraz młodzieży z regionów partnerskich – Kraj Preszowski, Kraj Żyliński, Kraj Związkowy Turyngia, Obwód Lwowski.

 

Galeria zdjęć