Zostań Mediatorem rodzinnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych zaprasza do udziału w szkoleniu Mediacje rodzinne.

Celem 80 – godzinnego cyklu szkoleniowo - warsztatowego jest dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz stworzenie możliwości efektywnego ćwiczenia i rozwijania umiejętności w zakresie mediacji rodzinnych.


Po ukończeniu całości kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności). Osoby, które przeszły wymagane przeszkolenie mogą ubiegać się o status członka - kandydata w Stowarzyszeniu. Członkowie - kandydaci mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia, uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych (doskonalących umiejętności mediacyjne), grupach samokształceniowych oraz stażowych dla mediatorów rodzinnych.
Po rozpoczęciu praktyki mediacyjnej lub odbyciu stażu członkowie - kandydaci mogą wnioskować o zmianę statusu na członka zwyczajnego SMR oraz ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.


Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, w terminach:


1. 16-18.05.08r, w godz. piątek 10-14;15-19, sobota 9-13;14-18,niedziela 9-13,
2. 6-8.06.08r,  godz. piątek 10-14;15-19, sobota 9-13;14-18, niedziela 9-13,
3. 27-29.06.08r, w godz. piątek 10-14;15-19, sobota 9-13;14-18, niedziela 9-13.
4. Ostatni termin szkolenia zostanie ustalony z uczestnikami grupy szkoleniowej.

 

Koszt 80 – godzinnego cyklu szkoleniowo – warsztatowego wynosi 1400 zł (tysiąc czterysta ) od osoby. Płatność w całości lub następujących ratach: 400 zł do 06.05.08, II rata 500 zł do 6.06.08, III rata 500 zł do 27.06.08.
Należność prosimy wpłacać do dnia 06.05.2008 roku na konto
STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH
ul. Pod Lipą 4 lok.35
02-798 Warszawa
Bank BPH 63106000760000320000965012


Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo - warsztatowym prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS w Krakowie,ul. Piastowska 32, do dnia 06.05.2008r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszenia