Zapraszamy na bezpłatne szkolenia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie organizują w dniach 29-30 maja oraz 2 czerwca w Chrzanowie bezpłatne szkolenia dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szkolenia odbędą się na sali konferencyjnej (219), w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, w terminach:

 

29-30 maja 2008 - Elementy zarządzania cyklem życia projektu, czyli metodologia budowania projektu europejskiego

 

2 czerwca 2008 - Zasady konstruowania budżetu do projektu współfinansowanego ze środków EFS

 

Dodatkowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa zamieszczone są na stronie www.krakow.roefs.pl
Informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (012) 421 80 66.