Kampania "Czerwiec Aktywnych Społeczności"

Ruszyła społeczno-edukacyjna kampania promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Kampania "Czerwiec Aktywnych Społeczności"

Jeśli w czerwcu robisz coś ciekawego, organizujesz jakieś wydarzenie, szczególnie związane z edukacją i aktywizacją społeczną zgłoś się do programu Aktywne Społeczności.


Zapraszamy was do pokazania światu waszych Aktywnych Społeczności!

 

Pomysł jest następujący:

 • do 28. maja 2008 r. czekamy na zgłoszenie lokalnej akcji społecznej (wydarzenia, działania, itp.), która odbędzie się w dowolnym dniu czerwca br. - zgłoszenie można pobrać ze strony www.aktywnespolecznosci.pl i przesłać mailem na adres staska@cal.org.pl, lub wypełnić formularz na stronie  www.aktywnespolecznosci.pl.
 • w zgłoszeniu podajecie miejsce, datę, charakter wydarzenia i organizatora;
  • przeprowadzona akcja społeczna będzie udokumentowana przez zdjęcia, krótki opis, informacje z lokalnej prasy, wypowiedzi uczestników, nagrania dźwiękowe, krótkie filmy itp., koniecznie w wersji elektronicznej;
 • akcja będzie prezentowana na stronach internetowych http://www.aktywnespolecznosci.pl/;
 • w październiku 2008 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja podsumowująca oraz promująca kampanię Czerwiec Aktywnych Społeczności.
   
  W waszej akcji powinny zaistnieć:
 • HASŁO – hasłem wiodącym kampanii jest „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.
 • LOGO - drzewo wyrastające z jabłka – powinno pojawić się na ogłoszeniach, zaproszeniu, w postaci happeningu, nada naszym różnorodnym działaniom wspólny wizerunek (do pobrania ze strony http://www.aktywnespolecznosci.pl/).
 • OBYWATELSKOŚĆ – każde działanie musi ukazywać obywatelską aktywność (np. nie instytucja organizuje coś dla ludzi, lecz jedynie wspiera i pomaga mieszkańcom zrealizować ich zamierzenia).
 • WSPÓŁDZIAŁANIE – działanie powinno opierać się na współdziałaniu mieszkańcow, instytucji, organizacji (nie chodzi o działania indywidualne).
 • SPOŁECZNOŚĆ – akcja ukierunkowana jest na szeroko pojętą społeczność – sąsiedzką, osiedlową, środowiskową, lokalną.
 • WYDARZENIE – niezależnie od formy działania, powinno ono mieć aspekt wydarzeniowy, a więc konkretne miejsce i datę realizacji.

 

Kontakt i dodatkowe informacje:
Staśka Retmaniak
Koordynatorka programu Aktywne Społeczności
staska@cal.org.pl
tel. (022) 828 77 12; Kom. 0505 499 858