Chrzanowskie spotkania z ekonomią społeczną

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy a także dziennikarze spotkali się w Chrzanowie w dniach 14-16 maja 2008 r. w ramach cyklu pt: „Spotkanie z ekonomią społeczną”.

Chrzanowskie spotkania z ekonomią społeczną

Od środy do piątku odbyły się następujące spotkania tematyczne:
-14 maja w Kawiarni Lir w Trzebini o godz. 17.00 PODWIECZOREK Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ
-15 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie o godz. 9.30 SEMINARIUM OŻYWIENIA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ „DZIAŁAMY WSPÓLNIE – ZYSKUJEMY PODWÓJNIE”
-15 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie o godz. 14.00 AKADEMIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
-16 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie o godz. 9.30 AKADEMIA URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO


Celem wszystkich tych spotkań była wymiana doświadczeń i nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, instytucjami. Eksperci i konsultanci Fundacji „Jesteśmy Aktywni” zaprezentowali najciekawsze inicjatywy przedsiębiorczości społecznej, dzieląc się wiedzą, opiniami oraz pomysłami na rozwój przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. Przedstawione były również dobre praktyki z realizacji na terenie 6 gmin województwa mazowieckiego projektu Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (PIW EQUAL dla Polski 2004-2006).

 

 

 

 

Gospodarzem cyklu byli Fundacja „Jesteśmy Aktywni” oraz partnerzy lokalni: Starosta Chrzanowski, Burmistrz Gminy Alwernia, Wójt Gminy Babice, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Trzebini, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, a także Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie.

Fundacja „Jesteśmy Aktywni” organizuje spotkania w ramach projektu „Społeczne odpowiedzialne terytorium – nowy model realizacji misji partnerów sektora gospodarki społecznej”. Inicjatywa ta jest realizowany w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”.