Paszport możesz już odebrać w Starostwie

5 czerwca o godzinie 13 Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak oficjalnie otwarł punkt paszportowy, w którym można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale i odebrać go bez konieczności wyjazdu do Krakowa.

Paszport możesz już odebrać  w Starostwie

Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców powiatu, bowiem dotychczas wnioski o paszport składało się w Starostwie, ale po odbiór trzeba było jechać do Krakowa, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

 

Mam nadzieję, że punkt będzie dobrze służył mieszkańcom powiatu. Odbiorą u nas paszport i będą mogli jeździć po całym świecie „ – mówił zadowolony Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak – „ mam też nadzieję, że po tych wszystkich podróżach i tak stwierdzą, że najpiękniejszym krajem jest Polska”.

 

 


Wszystko to dzięki finalizacji porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2007r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem chrzanowskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego zagadnień paszportowych. Powiat chrzanowski jest jednym z nielicznych w województwie małopolskim, którego mieszkańcy wszystkie sprawy związane z wydaniem paszportu mogą załatwić na miejscu.

Należy nadmienić, że udogodnienie to pociągnęło za sobą zmiany organizacyjne w Starostwie, bowiem sprawy paszportowe nie leżą już w gestii Biura Spraw Społecznych i Obywatelskich, lecz w Wydziale Komunikacji i Paszportów.

 

Punkt Paszportowy
ul. Partyzantów 2, Sala operacyjna
tel. (032) 625-79-90