Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Zakończył się pierwszy etap naboru. Uczniowie, którzy nie zostali nigdzie przyjęci, mogą od 4 lipca starać się o przyjęcie w szkołach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

W tym celu muszą udać się do wybranych szkół z kompletem dokumentów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Wykaz wolnych miejsc

 

Terminarz naboru
Do 2 lipca 2008r. godz.14.00 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej


4 lipca 2008 r. do godz.12.00 - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły


Od 4 lipca od godz. 12:00 - Rekrutacja uzupełniająca


Do 7 lipca 2008 r. godz.12.00 - Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami


7 lipca 2008 r. godz.15.00 - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły


Od 27 sierpnia 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. - Dodatkowa rekrutacja