Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Zakończył się pierwszy etap naboru. Uczniowie, którzy nie zostali nigdzie przyjęci, mogą od 4 lipca starać się o przyjęcie w szkołach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

W tym celu muszą udać się do wybranych szkół z kompletem dokumentów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Wykaz wolnych miejsc

 

Terminarz naboru
Do 2 lipca 2008r. godz.14.00 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej


4 lipca 2008 r. do godz.12.00 - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły


Od 4 lipca od godz. 12:00 - Rekrutacja uzupełniająca


Do 7 lipca 2008 r. godz.12.00 - Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami


7 lipca 2008 r. godz.15.00 - Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły


Od 27 sierpnia 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. - Dodatkowa rekrutacja