Komunikat o stanie wody w powiatowych kąpieliskach

KOMUNIKAT NR 8/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie o stanie przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach Powiatu Chrzanowskiego

Komunikat o stanie wody w powiatowych kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie powiadamia, że:

 

Woda jest przydatna do kąpieli w:

1.Kąpielisku zorganizowanym na akwenie „Kozibród” w Czyżówce.
2.Kąpielisku prowizorycznym, zorganizowanym na akwenie „Balaton” w Trzebini.
3.Kąpielisku zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na akwenie w Bolęcinie.

4.Kąpielisku zorganizowanym na akwenie „Chechło” w Trzebini.
5.Kąpielisku zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na akwenie „Skowronek” w Alwerni.

 

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie w zależności od kolejnych wyników badań w akwenach