Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs latawcowy

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w konkursie latawcowym.

Konkurs latawcowy

Konkurs odbędzie się 13 września 2008 roku o godz. 10.00 na placu przy Osiedlu Jordana w Chrzanowie (obok budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie).

 

Cele konkursu
• zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa i modelarstwa oraz plastycznymi konstrukcjami latawców płaskich,
• wymiana doświadczeń w zakresie modelarstwa,
• kształtowanie umiejętności i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego
• wspólna zabawa

 

Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu:
I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
II grupa – uczniowie klas IV-VI  szkoły podstawowej
III grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum
IV grupa – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

 

Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem konkursu należy:

A/dokonać zgłoszenia do dnia 9 września 2008 roku na adres sekretariatu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72 ,32-540 Trzebinia lub pocztą elektroniczną na adres mdktrzebinia @o2.pl
Uczestników mogą zgłaszać rodzice, szkoły, organizacje społeczne i inne placówki.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę szkoły lub placówki, klasę (wiek uczestnika)

B/ przyjść 13 września 2008 roku na godz. 10.00 z wykonanymi latawcami na
plac przy Osiedlu Jordana w Chrzanowie (obok budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie).
Osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub nauczycieli.

 

Regulamin konkursu