Konkurs latawcowy

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w konkursie latawcowym.

Konkurs latawcowy

Konkurs odbędzie się 13 września 2008 roku o godz. 10.00 na placu przy Osiedlu Jordana w Chrzanowie (obok budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie).

 

Cele konkursu
• zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa i modelarstwa oraz plastycznymi konstrukcjami latawców płaskich,
• wymiana doświadczeń w zakresie modelarstwa,
• kształtowanie umiejętności i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego
• wspólna zabawa

 

Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu:
I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
II grupa – uczniowie klas IV-VI  szkoły podstawowej
III grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum
IV grupa – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

 

Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem konkursu należy:

A/dokonać zgłoszenia do dnia 9 września 2008 roku na adres sekretariatu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72 ,32-540 Trzebinia lub pocztą elektroniczną na adres mdktrzebinia @o2.pl
Uczestników mogą zgłaszać rodzice, szkoły, organizacje społeczne i inne placówki.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę szkoły lub placówki, klasę (wiek uczestnika)

B/ przyjść 13 września 2008 roku na godz. 10.00 z wykonanymi latawcami na
plac przy Osiedlu Jordana w Chrzanowie (obok budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie).
Osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub nauczycieli.

 

Regulamin konkursu