Nabór do szkoły policealnej

1 września 2008 r. rozpoczyna działalność Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, przy ul. Focha 3. W ramach Centrum rozpocznie działalność Szkoła Policealna kształcąca w zawodach: murarz i technik usług kosmetycznych.

Nabór do szkoły policealnej

Zapisy przyjmowane są od dnia 18 sierpnia 2008 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w sekretariacie Centrum (wejście od ul. T.Kościuszki).
Nauka w zawodzie murarz będzie prowadzona w systemie zaocznym i będzie trwać 1 rok. Natomiast nauka w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie prowadzona w systemie modułowym przez okres 2 lat również zaocznie.

 

Uwaga !!!!!

Poniżej zamieszczamy dokumenty potrzebne do rekrutacji

 

 

Podanie do szkoły

 

Zaświadczenie lekarskie 

 

Wybrane jednostki modułowe dla Technika usług kosmetycznych

 

Rozkład zajęć - listopad- grupa 1A

 

Rozkład zajęć - listopad- grupa 1B

 

Rozkład zajęć - listopad- grupa 1C