Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

PODZIĘKOWANIA

Zorganizowane 17 sierpnia 2008 roku na boisku przy Zespole Szkół w Babicach III Dożynki Powiatowe przeminęły, a nam pozostało wspominać i czekać na kolejne.

PODZIĘKOWANIA

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie pragnie złożyć serdeczne podziękowania za poprowadzenie i koncelebrację Mszy Świętej Dziękczynnej, obecność na Dożynkach oraz Słowo Boże Księdzu Proboszczowi Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Babicach – Antoniemu Pitek, Księdzu Dziekanowi Dekanatu Babice – Stanisławowi Stopce – Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, oraz Przewielebnemu Ojcu Gwardianowi Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alwerni - Bartłomiejowi Mazurkiewiczowi.
 

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom III Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie, włożone serce oraz za to, że dzięki nim III Dożynki Powiatowe odniosły sukces.
Dlatego też serdecznie dziękujemy
Wójtowi Gminy Babice – Romanowi Warchołowi oraz pracownikom  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach, a w szczególności Pani Dyrektor Marzenie Pierzchale - Dudek, Burmistrzowi Chrzanowa – Ryszardowi Kosowskiemu oraz pracownikom Referatu Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji, Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz pracownikom Wydziału Rozwoju, Burmistrzowi Gminy Alwernia – Janowi Rychlikowi oraz pracownikom Promocji, Burmistrzowi Trzebini – Adamowi Adamczykowi oraz pracownikom Referatu Organizacyjnego, Kołom Gospodyń Wiejskich z całego powiatu chrzanowskiego oraz  wszystkim mieszkańcom Babic zaangażowanym w przedsięwzięcie, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzebini – Ewie Jędrysik wraz z pracownikami, Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – Władysławowi Tomczykowi wraz z pracownikami, Panu Marcinowi Koziołek reprezentującemu Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Panu Władysławowi Bialikowi – Dyrygentowi Chóru „Canzone” oraz chórzystom, Panu Markowi Bębenkowi – Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Panu Andrzejowi Smółce – Prezesowi Zarządu Usług Komunalnych „Trzebinia”, Panu Tadeuszowi Gruberowi – Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”, Panu Wiesławowi Dominowi – Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowi, jak również pracownikom Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
 

Dodatkowo pragniemy podziękować, Pani Józefie Piegzie z Alwerni za udział
i poprowadzenie konkursu pn. „Kwiaty z bibuły”, a także Pani Darii Święszek za poprowadzenie symultany szachowej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrzanowa, Jankowic i Rozkochowa oraz Klubowi Sportowemu „ARKA” z Babic, Dyrekcji i  pracownikom Zespołu Szkół w Babicach, Komisariatowi Policji w Alwerni oraz Firmie Ochroniarskiej MARYT. Dziękujemy również za pomoc i osobiste zaangażowanie Panu Mirosławowi Dudek oraz Stanisławowi Borzęckiemu.
 

Gorące podziękowania za prowadzenie III Dożynek Powiatowych
i konferansjerkę
należą się Pani Marzenie Pierzchale - Dudek oraz Pani Teresie Szczepinie - Malik, jak również Starostom Dożynek Pani Helenie Perończyk i Panu Zdzisławowi Bolek.
 

Za przygotowanie przepysznych potraw i wypieków, wieńców dożynkowych oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom
z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności KGW z Babic, KGW z Wygiełzowa, KGW z Zagórza, KGW z Jankowic oraz KGW z Mętkowa.
 

Swe podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.
 Dlatego też serdecznie dziękujemy:
• Zofii i Edwardowi Góreckim z Poręby Żegoty – Pracownia Rzeźby Ręcznej oraz Galeria Drzewiej „Ginące Zawody”,
• Janowi Głuszkowi z Alwerni – Garncarstwo,
• Sabinie Różak oraz Krystynie Mazgaj z Alwerni - Szydełkowanie,
• Małgorzacie i Jolancie Fiba z Poręby Żegoty – Szydełkowanie,
• Barbarze Starostce – Baryckiej - Firma „Drzewo podarunków” – stoisko
 z upominkami ,
• Panu Krzysztofowi Miziołkowi, Panu Maciejowi Kozickiemu – Firma MKM HOOBY- za rozpowszechnianie 12 talarów chrzanowskich,
• Panu Gerardowi Misiowi – autorowi śpiewnika,
• Panu Jackowi Chrząścikowi -mistrzowi pszczelarskiemu
• Panu Władysławowi Ortmanowi – mistrzowi pszczelarskiemu,
• Kołu Pszczelarzy z Libiąża,
• Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie,
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego,
• Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie,
• Kołom Łowieckim - Kołu Łowieckiemu „SŁONKA” z Trzebini, Kołu Łowieckiemu „ ŻURAW” z Chrzanowa, Kołu Łowieckiemu „DIANA” z Chrzanowa, Górniczemu Kołu Łowieckiemu w Jaworznie,
• Kołom Wędkarskim – Kołu Nr 122 Trzebinia, Kołu Wędkarskiemu z Libiąża, Klubowi Wędkarskiemu „KARAŚ” – Niezależne Stowarzyszenie,
• Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie,
• Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Wojewódzki Inspektorat w Krakowie,
• Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – Węgrzce,
• Pani Genowefie i Janowi Gał oraz Halinie i Janowi Pater – reprezentującym swoje gospodarstwa agroturystyczne,
• Regionalnemu Stowarzyszeniu Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie,
• Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – oddział w Chrzanowie
• Restauracji „Stare Mury.
Za objęcie patronatem medialnym III Dożynek Powiatowych dziękujemy bardzo, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Dziennikowi Polskiemu”.

 

 

Serdecznie dziękujemy również sponsorom:

• Firmie Biuro-Max - Artykuły Biurowe i Papiernicze,
• Firmie Handlowej PAKIET z Trzebini
• SWISSPOR Polska,
• Przedsiębiorstu Handlu Spożywczego Sp. z o.o. w Chrzanowie

 

Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość III Dożynek Powiatowych.